Strefa wiedzy

Nawet 30 proc. matek dzieci w wieku lat 1-9 nie ma zatrudnienia.

Narodziny dziecka mają ogromny wpływ na sytuację zawodową kobiety, które często z tego powodu wycofują się z rynku pracy. Nawet 30 proc. matek dzieci w wieku lat 1-9 nie ma zatrudnienia. 16 proc. z nich deklaruje, że nie pracują, ponieważ nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy. Przeprowadzony przez Polski Instytut Ekonomiczny eksperyment polegający na wysyłaniu sfabrykowanych…

Read more

JAKICH ZMIAN OSTATECZNIE MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ JEŚLI CHODZI O URLOPY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW?

Dokument  ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balance w Polsce opublikowany został już  w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 25.04.2023. W związku z powyższym w Fundacji Share the Care zakładamy , że nasze działania rzecznicze na rzecz wdrożenia ww. dyrektywy w Polsce dobiegły końca. Jakich zmian ostatecznie możemy się spodziewać jeśli chodzi o urlopy dla rodziców…

Read more

MAMA WRACA DO PRACY

Polski Instutut Ekonomiczny opublikował raport „Mama wraca do pracy – bariery behawioralne i kierunki wsparcia.” Dokument ukazuje bardzo ciekawe wnioski odnośnie aktywizacji kobiet po przerwie zawodowej związanej z narodzinami dziecka. Nowa rola Narodziny dziecka to dla kobiet znaczący moment nie tylko pod kątem ich sytuacji rodzinnej, ale także zawodowej. Zazwyczaj matki decydują się przeznaczyć co…

Read more

Poprawki w Senacie

Poprawki na posiedzeniu senackiej komisji W dniu 2 marca 2023 roku na posiedzeniu senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej zostały zgłoszone i przegłosowane dwie ważne poprawki: Poprawka zgłoszona przez senator Ewę Gawendę (PiS), dzięki której 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojców obejmie również rodziców, którzy w dniu 2.08.2022 przebywali na urlopie rodzicielskim lub też…

Read more

KOMUNIKAT PRASOWY FUNDACJI- USTAWA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ

Propozycja rządu niezgodna z wytycznymi dyrektywy work-life balance Dyrektywa work-life balace jasno wskazuje, że przyjęte przez kraje członkowskie rozwiązania mają ułatwić korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców. Cytując wprost zapis dyrektywy: ” Przy określaniu wysokości tego wynagrodzenia (…) państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę fakt, że dla rodziny skorzystanie z urlopu rodzicielskiego często oznacza…

Read more

Błędne dane Ministerstwa oraz analiza poprawek do ustawy

W odniesieniu do posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej nowelizacji kodeksu pracy, w tym wdrożenia dyrektywy work-life balace, przedstawimy uwagi merytoryczne i zastrzeżenia odnośnie danych i informacji przedstawianych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednocześnie popieramy poprawkę zakładającą poziom zasiłku macierzyńskiego za 9 tygodni nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców (9 tygodni mamy…

Read more

Z życia dyrektywy work life balance…

Prace nad wdrożeniem dyrektywy work life balance nabierają w końcu tempa. Implementacja postanowień dyrektywy work-life balance  będzie polegała na wprowadzeniu zmian w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. 7 luty był kolejnym ważnym dniem jeżeli chodzi o wdrożenie dyrektywy #worklifebalance w Polsce. Fundacja…

Read more

Relacja z 1-go czytania w Sejmie projektu ustawy wdrażającej Dyrektywę WLB

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk 2932), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców…

Read more

Dyrektywa WLB w Sejmie – postulaty Fundacji SHARE THE CARE

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2023 roku odbędzie się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk 2932), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców…

Read more

70% TO ZA MAŁO

70% wynagrodzenia dla ojców to za mało – piłeczka po stronie Sejmu Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balace został przekazany do Sejmu po zatwierdzeniu go 10 stycznia 2023 przez Radę Ministrów. Termin wdrożenia dyrektywy minął 2 sierpnia 2022. Fundacja Share the Care liczy, że w toku prac w Parlamencie, zostaną wprowadzone poprawki, które doprowadzą do…

Read more