Zarząd i Rada Fundacji

Paweł Maciaszek

Rada Fundacji

Sylwia Ziemacka

Rada Fundacji

Paulina Janiak

Zarząd Fundacji

Karolina Andrian

Fundatorka i Prezeska Fundacji

Agnieszka Kaczmarczyk

Zarząd Fundacji

Joanna Włodarczyk

Ekspertka, współprowadząca podcast #TeamRodzina