O NAS

Misja

Tworzymy świat równych szans

Impulsem do powstania Fundacji Share The Care była przyjęta w 2019 roku dyrektywa unijna work-life balance, która zakłada, że każdy kraj członkowski musi wdrożyć nietransferowalne, 2-miesięczne urlopy rodzicielskie dla mężczyzn. Misją Fundacji jest przygotowanie społeczeństwa na zmiany w obszarze dzielenia się opieką nad dzieckiem między kobietą i mężczyzną. Bo naszym zdaniem właśnie podział urlopów rodzicielskich to pierwszy krok do partnerstwa w związku i równowagi w życiu.

Promujemy partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców. Podkreślamy potrzebę budowania relacji nie tylko między rodzicami a dziećmi, ale również między samymi rodzicami.

Zobacz co zrobiliśmy w 2022 i jakie mamy plany na 2023- Share the Care_dokonania_2022_plan_2023

Tradycyjny podział obowiązków między partnerami – ona wypełnia obowiązki domowe, on zapewnia byt rodzinie – dzisiaj już jest trudny do utrzymania bez szkody dla któregoś z partnerów.

Wzrost zatrudnienia kobiet, ich aspiracje zawodowe powodują, że oddanie się wyłącznie obowiązkom domowym w momencie narodzin dziecka i przerwanie kariery zawodowej często pozbawia je części ich świata, a wraz z nim pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa i ogólnego poczucia dobrostanu.

Z drugiej strony, mężczyźni coraz częściej i chętniej odchodzą od stereotypowego wzorca utrzymującego finansowo rodzinę (teraz może to robić oboje rodziców ze względu na wysoce rozwiniętą sytuację społeczno-gospodarczą), bo w zamian mogą rozwijać się w relacjach z dzieckiem, rodziną.

Uważamy, że partnerstwo przynosi korzyści całej rodzinie, dlatego poprzez nasze inicjatywy chcemy zachęcać rodziców, pracodawców i rząd do tego, do tego aby uwzględniali ten nowy paradygmat społeczny w swoich działaniach.

Fundacja jest członkiem sieci MEN ENGAGE EUROPE, COAFCE FAMILIES EUROPE oraz  PPiiNA/ PLENT/

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności fundacja mogła opłacić składkę członkowską COFACE.