O NAS

Misja

Tworzymy świat równych szans

Fundacja Share the Care promuje partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców.

W swoich działaniach skupiamy się na 3 filarach działania: wsparcie pracodawców w budowaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej równości płci i równości rodzicielskiej; kampanie społeczne budujące świadomość prawną oraz prezentujące korzyści z partnerstwa oraz działania rzecznicze angażujące rząd, samorządy oraz instytucje pozarządowe.
Fundacja zabiegała o wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy work-life balance, która weszła w życie w kwietniu 2023 roku i nadała rodzicom indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego oraz 9 tygodni nietransferowalnego urlopu dla każdego z nich. Od wdrożenia dyrektywy liczba ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego wzrosła 5-krotnie.
Uważamy, że partnerstwo przynosi korzyści całej rodzinie, dlatego poprzez nasze inicjatywy chcemy zachęcać rodziców, pracodawców i rząd do tego, do tego aby uwzględniali ten nowy paradygmat społeczny w swoich działaniach.
Promujemy partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców. Podkreślamy potrzebę budowania relacji nie tylko między rodzicami a dziećmi, ale również między samymi rodzicami.
Zobacz co zrobiliśmy w 2022 i jakie mamy plany na 2023- Share the Care_dokonania_2022_plan_2023
Fundacja jest członkiem sieci MEN ENGAGE EUROPECOAFCE FAMILIES EUROPE oraz  PPiiNA/ PLENT/
Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności fundacja mogła opłacić składkę członkowską COFACE.