Aktualności

Z życia dyrektywy work life balance…

Prace nad wdrożeniem dyrektywy work life balance nabierają w końcu tempa. Implementacja postanowień dyrektywy work-life balance  będzie polegała na wprowadzeniu zmian w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu.

7 luty był kolejnym ważnym dniem jeżeli chodzi o wdrożenie dyrektywy #worklifebalance w Polsce.

Fundacja brała udział w ważnych wydarzeniach:

Posiedzenie Zespołu ds. sytuacji kobiet na rynku pracy w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny a także w konferencji prasowej podsumowującej obrady Posiedzenia Zespołu ds. sytuacji kobiet na rynku pracy.

Niestety mimo wysiłku opozycji tj. Lewica, PO, Polska2050 zgłaszane poprawki dotyczące wysokości zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego dla ojców nie zostały przyjęte podczas posiedzenia Ko9misji Polityki Społecznej i Rodziny.

Dlaczego?

Wydaje się, że kwestia rozbieżności dotyczy intencji jaka przyświeca wdrożeniu dyrektywy work life balance.
Strona rządowa kieruje się logiką kodeksu pracy, który jest niezrozumiały dla polskich rodziców ani dla polskich pracodawców.
Fundacja Share the Care kieruje się tym jaka intencją przyświecała wdrożeniu dyrektywy.
Nadal postulujemy o podwyższenie zasiłku dla mężczyzn podczas urlopu rodzicielskiego ( 9 tyg).

Polska jako kraj jest w ogonie krajów unijnych jeżeli chodzi o siłę nabywczą, rządzi się nie co innymi prawami niż kraje Europy Zachodniej.
W Polsce zasiłek w wysokości 70% jest to jawna dyskryminacja mężczyzn i rodzin gorzej uposażonych.
Nadal liczymy na to, że na etapie dalszych prac parlamentarnych ta poprawka podwyższająca odpłatność dla ojców zostanie uwzględniona.

Tego dnia odbyła się także konferencja prasowa podsumowująca obrady Posiedzenia Zespołu ds. sytuacji kobiet na rynku pracy.

Oczywiście byliśmy obecni wraz z Fundacja „Rodzic w mieście”
Zachęcamy do obejrzenia!
https://tiny.pl/w4dp7

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin