Aktualności

MAMA WRACA DO PRACY

Polski Instutut Ekonomiczny opublikował raport „Mama wraca do pracy – bariery behawioralne i kierunki wsparcia.”

Dokument ukazuje bardzo ciekawe wnioski odnośnie aktywizacji kobiet po przerwie zawodowej związanej z narodzinami dziecka.

Nowa rola

Narodziny dziecka to dla kobiet znaczący moment nie tylko pod kątem ich sytuacji rodzinnej, ale także zawodowej. Zazwyczaj matki decydują się przeznaczyć co najmniej pierwszy rok życia dziecka wyłącznie na opiekę nad nim. Istotna część kobiet nie wraca potem do pracy, w której pracowała przed narodzinami dziecka – albo dlatego, że nie mają takiej możliwości, albo różne cechy dotychczasowej pracy sprawiają, że przestaje im ona odpowiadać. Te kobiety stają więc w obliczu konieczności poszukiwania pracy po tym jak straciły.

Trudności

Trudności matek związane z aktywizacją po przerwie macierzyńskiej  należy podzielić na takie pochodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Te wewnętrzne to bariery stawiane najczęściej przez nie same bądź wynikające z ich lęków a także obawy odnoszące się czynników świata zewnętrznego. Są ściśle uwarunkowane z trudnością pozostawienia małego dziecka pod czyjąś opieką, brakiem wiary we własne możliwości, obawą o utratę poczucia bezpieczeństwa czy trudnością z wdrożeniem w rytm pracy w  nowej rzeczywistości. Bo to nie tylko kwestia powrotu ale także zwiększenia ilości ról społecznych jakie pełni od całkiem niedawna.

Trudności zewnętrzne to te, które  uniemożliwiają możliwość łączenia opieki nad maluszkiem z pracą zawodową. Do takich można zaliczyć brak możliwości powrotu do poprzedniej pracy, funkcjonujący na rynku pracy stereotyp nieefektywnej matki, faktyczna albo zakładana utrata umiejętności oraz zdezaktualizowanie wiedzy w czasie trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego.

 

Opieka rodzicielska- trudny orzech do zgryzienia?

Opieka rodzicielska jest jednym z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Na początku XXI wieku badacze z całego świata wciąż odnotowują zjawisko tzw. kary za macierzyństwo – na rynku pracy matki mają niższe zarobki niż ojcowie. Odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć widać też w różnicach w wysokości emerytur, innym prawie do ubezpieczeń społecznych i możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym oraz nierównych szansach na rozwój osobisty.

Rozwiązania

Do rozwiązań które ułatwią powrót do aktywności zawodowej i są  ujęte są w raporcie, można zaliczyć: wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub skróconego dnia pracy, rozpowszechnienie pracy na niepełny etat; organizację szkoleń i programów ułatwiających powroty; zapewnienie opieki instytucjonalnej; walkę ze stereotypami przez identyfikację firm przyjaznych mamom; ochronę kobiet po powrocie do pracy i kampanię popularyzującą podział obowiązków opiekuńczych.

Działania naszej fundacji, które uzupełniają powyższe praktyki, także mają za zadanie ułatwić kobietom, powrót, funkcjonowanie i rozwój zawodowy. Wśród nich są min. edukacja społeczeństwa, promowanie podziału urlopów rodzicielskich, współpraca z biznesem w zakresie dobrych praktyk budujących równość rodzicielską w miejscu pracy, darmowe webinary, warsztaty, porady prawne.

Na naszych kanałach komunikacyjnych promujemy partnerski model rodziny, który pozwala rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia, a dzieciom daje szansę na zbudowanie bliskich więzi z obojgiem rodziców. Podkreślamy potrzebę budowania relacji nie tylko między rodzicami a dziećmi, ale również między samymi rodzicami.

Wzrost zatrudnienia kobiet, ich aspiracje zawodowe powodują, że oddanie się wyłącznie obowiązkom domowym w momencie narodzin dziecka i przerwanie kariery zawodowej często pozbawia je części ich świata, a wraz z nim pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa i ogólnego poczucia dobrostanu.

Z drugiej strony, mężczyźni coraz częściej i chętniej odchodzą od stereotypowego wzorca utrzymującego finansowo rodzinę (teraz może to robić oboje rodziców ze względu na wysoce rozwiniętą sytuację społeczno-gospodarczą), bo w zamian mogą rozwijać się w relacjach z dzieckiem, rodziną.

Uważamy, że partnerstwo przynosi korzyści całej rodzinie, dlatego poprzez nasze inicjatywy chcemy zachęcać rodziców, pracodawców i rząd do tego, do tego aby uwzględniali ten nowy paradygmat społeczny w swoich działaniach.

 

Cały raport do przeczytania tutaj: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2023/03/Mama-wraca-do-pracy.pdf

 

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin