Rada programowa

Rada Programowa Fundacji SHARE THE CARE to ciało doradcze opiniujące strategiczne projekty Fundacji. W skład Rady wchodzą ekonomiści, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, politycy i przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Wspólnie z członkami Rady, chcemy wpływać na kształtowanie polityki prorodzinnej naszego kraju promując temat równości płci w kontekście rodziny i życia zawodowego.

Celem strategicznym Fundacji na lata 2021/2022 jest wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów na temat optymalnego wariantu wdrożenia dyrektywy UE „work-life balance” w Polsce. Dyrektywa, w ramach której kraje członkowskie powinny wdrożyć 2-miesięczne nietransferowalne urlopy ojcowskie, wejdzie w życie do sierpnia 2022.

Zależy nam, aby ta dyrektywa weszła w życie nie tylko na poziomie przepisów, ale aby było to rozwiązanie, z którego realnie w Polsce będą korzystać rodzice.