Nowy trend społeczny

Od dłuższego jesteśmy świadkami zmian społecznych i kulturowych dotyczących zaangażowania rodziców w wychowanie dzieci, a w szczególności zmiany w podejściu do ojcostwa wśród młodych mężczyzn.

 

Zgodnie z wynikami badania ‘Family Power’ oraz badania ‘Diagnoza postaw, motywacji i barier wobec urlopów ojcowskich i rodzicielskich’ przeprowadzonego przez firmę badawczą IQS na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 – 45 lat, kobiety i mężczyźni są zgodni są co do tego, że obie płcie są równie dobrymi opiekunami dla swoich dzieci (79 proc.).

 

Co to oznacza dla rynku pracy i jak wpływa na politykę personalno-kadrową wśród polskich pracodawców?

55%

mam i 87 proc. ojców w Polsce ma stałą pracę

84%

badanych uważa, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i obowiązki w opiece nad dziećmi

71%

badanych akceptuje wprowadzenie nietransferowalnych dwumiesięcznych płatnych urlopów ojcowskich

20%

mężczyzn nie skorzystało z urlopu ojcowskiego, ponieważ nie wiedziało, że taki urlop mu przysługuje

WORK-FAMILY BALANCE

karol-bukala

Karol Bukala

Dyrektor Działu HR - NATWEST POLAND
marta-podedworna

Marta Podedworna

Dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych - Bank Gospodarstwa Krajowego
iwona-dudzinska

Iwona Dudzińska

Dyrektor Zarządzająca - Citi Europe PLC
daria-gostkowska

Daria Gostkowska

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi - BNP Paribas

Nasza firma ceni i wspiera różnorodność i włączanie. Oznacza to w praktyce, że w codziennej pracy nasi pracownicy czują się swobodnie i komfortowo będąc po prostu sobą i wiedząc, że my jako pracodawca ich w tym wspieramy. Czerpiemy z różnorodności i chcemy dawać wszystkim takie same możliwości rozwoju i rośnięcia z firmą. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę Fundacji Share the Care. Budowanie świadomości pracowników wokół urlopów rodzicielskich to pozytywne działanie wpierające na równi kobiety i mężczyzn. Takie wsparcie, w tym przypadku kobiet i mężczyzn, to dla nas tak po prostu właściwa rzecz do zrobienia, zgodna z naszymi wartościami i bankiem, jakim chcemy być.

Zaangażowanie w projekt będzie wzmocnieniem podejmowanych przez BGK działań w zakresie employer branding oraz przyczyni się do jeszcze wyższej oceny naszych praktyk w obszarze wellbeing. BGK to pracodawca dbający o równość w pracy, wspierający kobiety w ich aktywności zawodowej, umożliwiający mężczyznom większe zaangażowanie się w rodzicielstwo. Ojcowie biorą aktywny udział w wychowaniu dzieci. Widać to też u nas w banku, gdzie coraz więcej ojców przychodzi na warsztaty dedykowane rodzicom.

Zarządzając organizacją, która zatrudnia wielu młodych ludzi z których kilkadziesiąt rocznie staje się rodzicami, widzę ogromna potrzebę wspierania rodziców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obserwuję, że coraz częściej matki i ojcowie odnoszący sukcesy w naszej firmie mają podobne ambicje, zarówno jeśli chodzi o inwestycje w rozwój osobisty, jak i w kwestii ich udziału w wychowywaniu dzieci. Dołączając do inicjatywy Share the Care chcemy w Citi wzmacniać równowagę w zakresie opieki nad dziećmi oraz wspierać ojców decydujących się na urlop tacierzyński.

Równość w pracy zaczyna się w domu i trzeba ją wspierać w obu tych sferach. Kobiety i mężczyźni mają równe prawo do pracy, odpoczynku, wynagrodzenia odpowiadającego ich kompetencjom oraz budowania relacji z bliskimi. Sprawiedliwe dzielenie urlopu rodzicielskiego to sytuacja win-win. Kobietom daje m.in. możliwość rozwoju zawodowego i budowania związku opartego na partnerskich relacjach, a mężczyznom może ułatwiać nawiązanie głębokich relacji z dziećmi czy zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

WORK-FAMILY BALANCE

karol-bukala

Karol Bukala

Dyrektor Działu HR - NATWEST POLAND
marta-podedworna

Marta Podedworna

Dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych - Bank Gospodarstwa Krajowego

Nasza firma ceni i wspiera różnorodność i włączanie. Oznacza to w praktyce, że w codziennej pracy nasi pracownicy czują się swobodnie i komfortowo będąc po prostu sobą i wiedząc, że my jako pracodawca ich w tym wspieramy. Czerpiemy z różnorodności i chcemy dawać wszystkim takie same możliwości rozwoju i rośnięcia z firmą. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę Fundacji Share the Care. Budowanie świadomości pracowników wokół urlopów rodzicielskich to pozytywne działanie wpierające na równi kobiety i mężczyzn. Takie wsparcie, w tym przypadku kobiet i mężczyzn, to dla nas tak po prostu właściwa rzecz do zrobienia, zgodna z naszymi wartościami i bankiem, jakim chcemy być.

Zaangażowanie w projekt będzie wzmocnieniem podejmowanych przez BGK działań w zakresie employer branding oraz przyczyni się do jeszcze wyższej oceny naszych praktyk w obszarze wellbeing. BGK to pracodawca dbający o równość w pracy, wspierający kobiety w ich aktywności zawodowej, umożliwiający mężczyznom większe zaangażowanie się w rodzicielstwo. Ojcowie biorą aktywny udział w wychowaniu dzieci. Widać to też u nas w banku, gdzie coraz więcej ojców przychodzi na warsztaty dedykowane rodzicom.

iwona-dudzinska

Iwona Dudzińska

Dyrektor Zarządzająca - Citi Europe PLC
daria-gostkowska

Daria Gostkowska

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi - BNP Paribas

Zarządzając organizacją, która zatrudnia wielu młodych ludzi z których kilkadziesiąt rocznie staje się rodzicami, widzę ogromna potrzebę wspierania rodziców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obserwuję, że coraz częściej matki i ojcowie odnoszący sukcesy w naszej firmie mają podobne ambicje, zarówno jeśli chodzi o inwestycje w rozwój osobisty, jak i w kwestii ich udziału w wychowywaniu dzieci. Dołączając do inicjatywy Share the Care chcemy w Citi wzmacniać równowagę w zakresie opieki nad dziećmi oraz wspierać ojców decydujących się na urlop tacierzyński.

Równość w pracy zaczyna się w domu i trzeba ją wspierać w obu tych sferach. Kobiety i mężczyźni mają równe prawo do pracy, odpoczynku, wynagrodzenia odpowiadającego ich kompetencjom oraz budowania relacji z bliskimi. Sprawiedliwe dzielenie urlopu rodzicielskiego to sytuacja win-win. Kobietom daje m.in. możliwość rozwoju zawodowego i budowania związku opartego na partnerskich relacjach, a mężczyznom może ułatwiać nawiązanie głębokich relacji z dziećmi czy zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

WORK-FAMILY BALANCE

karol-bukala

Karol Bukala

Dyrektor Działu HR - NATWEST POLAND

Nasza firma ceni i wspiera różnorodność i włączanie. Oznacza to w praktyce, że w codziennej pracy nasi pracownicy czują się swobodnie i komfortowo będąc po prostu sobą i wiedząc, że my jako pracodawca ich w tym wspieramy. Czerpiemy z różnorodności i chcemy dawać wszystkim takie same możliwości rozwoju i rośnięcia z firmą. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę Fundacji Share the Care. Budowanie świadomości pracowników wokół urlopów rodzicielskich to pozytywne działanie wpierające na równi kobiety i mężczyzn. Takie wsparcie, w tym przypadku kobiet i mężczyzn, to dla nas tak po prostu właściwa rzecz do zrobienia, zgodna z naszymi wartościami i bankiem, jakim chcemy być.

marta-podedworna

Marta Podedworna

Dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych - Bank Gospodarstwa Krajowego

Zaangażowanie w projekt będzie wzmocnieniem podejmowanych przez BGK działań w zakresie employer branding oraz przyczyni się do jeszcze wyższej oceny naszych praktyk w obszarze wellbeing. BGK to pracodawca dbający o równość w pracy, wspierający kobiety w ich aktywności zawodowej, umożliwiający mężczyznom większe zaangażowanie się w rodzicielstwo. Ojcowie biorą aktywny udział w wychowaniu dzieci. Widać to też u nas w banku, gdzie coraz więcej ojców przychodzi na warsztaty dedykowane rodzicom.

iwona-dudzinska

Iwona Dudzińska

Dyrektor Zarządzająca - Citi Europe PLC

Zarządzając organizacją, która zatrudnia wielu młodych ludzi z których kilkadziesiąt rocznie staje się rodzicami, widzę ogromna potrzebę wspierania rodziców, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Obserwuję, że coraz częściej matki i ojcowie odnoszący sukcesy w naszej firmie mają podobne ambicje, zarówno jeśli chodzi o inwestycje w rozwój osobisty, jak i w kwestii ich udziału w wychowywaniu dzieci. Dołączając do inicjatywy Share the Care chcemy w Citi wzmacniać równowagę w zakresie opieki nad dziećmi oraz wspierać ojców decydujących się na urlop tacierzyński.

daria-gostkowska

Daria Gostkowska

Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi - BNP Paribas

Równość w pracy zaczyna się w domu i trzeba ją wspierać w obu tych sferach. Kobiety i mężczyźni mają równe prawo do pracy, odpoczynku, wynagrodzenia odpowiadającego ich kompetencjom oraz budowania relacji z bliskimi. Sprawiedliwe dzielenie urlopu rodzicielskiego to sytuacja win-win. Kobietom daje m.in. możliwość rozwoju zawodowego i budowania związku opartego na partnerskich relacjach, a mężczyznom może ułatwiać nawiązanie głębokich relacji z dziećmi czy zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Pokaż więcej komentarzy

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNERZY MEDIALNI