Nasz zespół

Aleksandra Harper-Wałęsa

Aleksandra Harper-Wałęsa

Head of Partnership

Karolina Andrian

Fundatorka i Prezeska Fundacji

Sylwia Ziemacka

Członkini Rady Fundacji

Joanna Włodarczyk

Ekspertka, współprowadząca podcast Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki

Małgorzata Adamowicz

Koordynatorka projektów społecznych

Natalia Nowak

Wolontariuszka Fundacji