Nasz zespół

Karolina Andrian

Fundatorka i Prezeska Fundacji

Sylwia Ziemacka

Członkini Rady Fundacji

Joanna Włodarczyk

Ekspertka, współprowadząca podcast Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki

Małgorzata Adamowicz

Koordynatorka projektów społecznych

Natalia Nowak

Wolontariuszka Fundacji