Aktualności

Poprawki w Senacie

Poprawki na posiedzeniu senackiej komisji
W dniu 2 marca 2023 roku na posiedzeniu senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej zostały zgłoszone i przegłosowane dwie ważne poprawki:
Poprawka zgłoszona przez senator Ewę Gawendę (PiS), dzięki której 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojców obejmie również rodziców, którzy w dniu 2.08.2022 przebywali na urlopie rodzicielskim lub też mieli do niego prawo. To wielki sukces grupy rodziców, którzy zabiegali o jej wniesienie. ( ❗ )
Poprawka zgłoszona przez senatora Jana Libickiego (PSL), dzięki której o elastyczną organizację pracy będą mogli złożyć wniosek również pracownicy sprawujących opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Nie wszystko zgłoszone 

Niestety zabrakło poprawki dotyczącej rodziców dzieci posiadających zaświadczenie „za życiem” – zgodnie z projektem Ustawy takim rodzicom przysługiwać będzie dodatkowe 24 tygodni urlopu rodzicielskiego. Wyżej wspomniana grupa rodziców (pokrzywdzona przez opóźnienie wdrożenia dyrektyw work-life balance) postuluje, aby również i rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli być objęci dodatkowym urlopem rodzicielskim (24 tygodni) jeśli w dniu 2 sierpnia 2022 roku przebywali na urlopie rodzicielskim bądź mieli do niego prawo. Absolutnie w Fundacji Share the Care przychylamy się do tego postulatu i wielokrotnie o tym pisaliśmy w naszych propozycjach zmian do projektu Ustawy.
Odpłatność wciąż za niska

Wciąż nie ma zmian odnośnie wysokości zasiłku za 9 tygodni urlopu nieprzenaszalnego dla ojców – pozostaje na poziomie 70%. W naszej opinii jest to ogromna strata potencjału wynikającego ze wdrożenia dyrektywy work-life balance. Ustawienie tego zasiłku na poziomie minimum 80% miałoby dużo większe oddziaływanie na budowanie równości rodzicielskiej w Polsce.
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin