Aktualności

Relacja z 1-go czytania w Sejmie projektu ustawy wdrażającej Dyrektywę WLB

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk 2932), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (powszechnie zwaną Dyrektywą work-life balance).

 Minister Marlena Maląg, która przedstawiła założenia rządowego Projektu niestety nie wspominała nic o 6-cio miesięcznym opóźnieniu wdrożenia dyrektywy w Polsce.

Opozycja natomiast jednym głosem zgłosiła zastrzeżenia odnośnie wysokości zasiłku macierzyńskiego za 9 tygodniu nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla ojców.

Zaplanowane w Projekcie 70  jest niezgodne z zapisami Dyrektywy oraz dyskryminuje ojców.

Art. 8 punkt 3 Dyrektywy work-life balance stanowi:

„W odniesieniu do urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 (przypis: okres nietransferowalny urlopu rodzicielskiego), takie wynagrodzenie lub świadczenie są określane przez państwo członkowskie lub partnerów społecznych i muszą zostać ustalone w taki sposób, aby ułatwić korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców.”

Zgłoszone zostały poprawki dotyczące wysokości tego zasiłku, włącznie z poprawką naszej Fundacji „bonus dla rodziny”, która wyrównuje zasiłek do 100% podstawy ojcu i matce w przypadku wykorzystania przez oboje rodziców 9 tygodni nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego, za okres tych 9 tygodni.

Drugą poruszaną kwestią było opóźnienie wdrożenia Dyrektywy w Polsce, w wyniku którego część rodziców nie zostanie objętych nowym prawem.  Posłowie w imieniu pokrzywdzonych rodziców postulowali o przyznanie Rodzicom, którzy w dniu 2 sierpnia 2022 r. przebywali na urlopie rodzicielskim, prawa do skorzystania z dodatkowego, 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego oraz dla dzieci posiadających zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” prawa do skorzystania z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

Posłowie, którzy zgłosili poprawki odnośnie wysokości zasiłku i opóźnienia wdrożenia Dyrektywy.

Wanda Nowica, Lewica

Aleksandra Gajewska, KO Aleksandra Gajewska – Kodeks pracy – YouTube

Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, Lewica  https://fb.watch/ijjChRP405/

Marzena Okla-Drenowicz, KO (28) Marzena Okła-Drewnowicz – Kodeks pracy – YouTube

Katarzyna Kotula, Lewica Katarzyna Kotula – Kodeks pracy – YouTube

Michał Krawczyk, KO (28) Michał Krawczyk – Kodeks pracy – YouTube

Mirosław Suchoń, Polska 2050 Mirosław Suchoń – Kodeks pracy – YouTube

Monika Rosa, KO-Monika Rosa-Kodeks pracy-YouTube

Katarzyna Ueberhan, Lewica

Daria Gosek-Popiołek, Lewica-Daria Gosek-Popiołek Instagram

Hanna Gill-Piątek, Polska 2050

Zobacz nasze propozycje poprawek – tutaj!

 

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin