Aktualności

Wdrożenie dyrektywy work-life balance – postulaty fundacji

Do 2 sierpnia 2022 roku powinna zostać w Polsce wdrożona dyrektywa unijna work-life balance, która m.in. nada ojcom indywidualne prawo do czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego, z czego dwa miesiące będą zarezerwowane tylko dla nich (ojciec nie będzie mógł ich przekazać mamie dziecka).

To duża rewolucja w podejściu do roli ojca w życiu dziecka, ponieważ w świetle dzisiejszego porządku prawnego tata nie ma indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego.

W czerwcu 2021, Fundacja Share the Care wraz z gronem ekonomistów, socjologów, prawników i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych przygotowała rekomendacje odnośnie wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce.

Rekomendacje możesz zobaczyć tutaj.

IMPLEMENTACJA PROJEKTU USTAWY RADY MINISTRÓW I REKOMENDACJE FUNDACJI SHARE THE CARE

1.
Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni
TAK! To bardzo dobra propozycja pozwalająca na to, aby małe dziecko dłużej pozostało pod opieką rodziców.
2.
Przyznanie prawa indywidualnego do urlopu rodzicielskiego każdemu z rodziców.
TAK! To realizacja zapisów dyrektywy – uściślenia wymaga wymiar tego prawa. Proponujemy, aby każdy z rodziców miał prawo indywidualne do połowy wymiaru powiększonego urlopu rodzicielskiego.
3.
Ustanowienie 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego jako wymiaru nietransferowalnego.
TAK! Nietransferowalność stanowi dodatkową zachętę dla ojców do skorzystania z urlopu. Polega na tym, że jeśli ojciec nie wykorzysta swojej części urlopu świadczenie to przepada.
4.
Ustanowienie płatności za 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego dla ojców na poziomie 70%.
NIE! Urlop musi być płatny na tyle wysoko, aby kompensować brak aktywności zawodowej. W Polsce to ojcowie przeważnie zarabiają więcej i utrzymują rodziny, dlatego aby umożliwić im spędzenie czasu ze swoim dzieckiem należy ustawić wynagrodzenie na najwyższym możliwym poziomie.
Proponujemy aby wynagrodzenie dla ojców ustawić na takim samym poziomie jak w przypadku opcji wniosku długiego dla kobiet – to jest 80% (lub w myśl nowych zmian na poziomie 81,5%). Tak samo jak kobietom – to jest sprawiedliwe.
5.
Wprowadzenie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego na opiekę nad dziećmi i krewnymi osobami zależnymi bez prawa do wynagrodzenia
TAK – dla wydłużenia!
NIE – dla braku płatności! Opieka nad seniorami i osobami zależnymi jest dużym wyzwaniem dla Polaków i ze względu na zmiany demograficzne będzie stanowić coraz większy problem, dlatego potrzebujemy rozwiązań, które realnie pomagają Polakom sprostać temu wyzwaniu.

Zobacz przygotowane przez nas Dyrektywa WLB i stanowisko Fundacji StC

Zobacz nasz projekt ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balance.projekt ustawy dyrektywa work life balance_fundacja Share the Care

Działanie sfinansowane w grantu od Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin