Aktualności

Urlopy dla ojców w Islandii

Urlopy dla ojców w Islandii

W styczniu 2022  na zlecenie Fundacji Share the Care, partner Fundacji w projekcie grantowym – Uniwersytet Islandii stworzył szczegółowy raport dotyczący urlopów rodzicielskich w Islandii.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją na temat modeli podziału urlopów rodzicielskich jakie funkcjonują w Islandii obecnie i jakie były stosowane w przeszłości oraz ich społecznych korzyści.

Islandzka ustawa z 2020 roku o urlopie macierzyńskim/ojcowskim i rodzicielskim była niezwykle ważnym krokiem w stronę równości płciowej. Przed wejściem jej w życie ojcowie bardzo rzadko korzystali z urlopu rodzicielskiego, ale od czasu wprowadzenia „przydziału ojcowskiego” zdecydowana większość ojców skorzystała z prawa do urlopu. Nieprzenoszalne prawa ojców umożliwiły im zatem skorzystanie z urlopu, bez ryzyka utraty pracy lub konieczności przekonywania matki do zrezygnowania z części przysługujących jej praw urlopowych. Od czasu wprowadzenia przydziału ojcowskiego udział ojców w opiece nad dziećmi stale rośnie, a wyniki dotyczące zmniejszenia liczby rozwodów wskazują również, że prawo to poprawiło jakość relacji pary rodzicielskiej. 

Raport pokazuje, że w ciągu 20 lat od wprowadzenia „przydziału ojcowskiego” zmniejszyła się też nierówność między płciami pod względem udziału obojga rodziców w rynku pracy i pod względem przepracowanych godzin. 

Lekcje płynące z Islandii będą ważnym elementem opracowywanych przez nas materiałów oraz staną się przyczynkiem do dyskusji między rodzicami. Omawianie i dyskutowanie przez rodziców nad modelami dobrze funkcjonującymi w innych krajach uczyni dyskusje ciekawszymi i bardziej konkretnymi. 

Cały raport dostępny tu: Urlopy dla ojców w Islandii-raport urlopy dla ojców w Islandii

 

Obejrzyj film podsumowujący badanie:

 

Raport i film powstał na zlecenie Fundacji Share the Care w ramach projektu „Konsultacje z rodzicami na temat dzielenia się urlopami rodzicielskimi”

Projekt realizowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin