Aktualności

„Tata na etacie”-rozstrzygnięcie rankingu

Forbes Women, UN Global Compact Network Poland i Fundacja Share the Care prezentują zwycięzców rankingu firm przyjaznych równości rodzicielskiej „Firma przyjazna tacie na etacie”.
Ranking „Firma przyjazna tacie na etacie” wyróżnił dobre przykłady i praktyki organizacji, po to, aby inspirować firmy do zmian.
Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła plebiscytu wyłoniła finalistów, którzy w ramach swoich działań dostrzegają potrzeby rodzicielskie pracujących u nich ojców, a także tych, którzy wykorzystując siłę swoich marek, adresują temat zaangażowanego ojcostwa w przestrzeni publicznej.
Na podium znalazły się firmy: NatWest, Phillip Morris i Ikea.
Wyróżnienia otrzymali BNP Paribas oraz Polski Instytut Ekonomiczny.
Szczegóły dotyczące zwycięzców można znaleźć w najnowszym wydaniu magazynu Forbes Women , a także na stronie projektu https://tatanaetacie.forbes.pl/
Celem rankingu “Firma przyjazna tacie na etacie” jest pokazanie dobrych przykładów i praktyk
organizacji, po to aby inspirować biznes do zmian. Wierzymy, że umożliwienie i ułatwienie korzystania z urlopów rodzicielskich może przynieść wymierne korzyści firmie. Urlopy rodzicielskie wpłyną na przejęcie przez mężczyzn części obowiązków domowych. Przełoży się to na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy i przyspieszenie wzrostu gospodarczego.
Pod koniec kwietnia w Polsce zacznie obowiązywać dyrektywa Work-Life Balance , która w sposób
szczególny ma wzmacniać rodzicielskie urlopy dla ojców. Z raportu „Równość rodzicielska na polskim
rynku pracy” opracowanego w 2020 roku przez Polityka Insight wynika, że aktywność na rzecz
równości rodzicielskiej w sektorze prywatnym jest w Polsce wciąż niszowa. Są jednak w Polsce firmy,
które nie czekały na nowe regulacje i od lat samodzielnie wspierają swoich pracowników w
zachowaniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Nagradzając je, pokazujemy
dobre praktyki i zachęcamy kolejne firmy do odpowiedzialnych działań w tym obszarze.
Wszyscy zgadzamy się co do zasady, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i mieć
takie same szanse rozwoju. Niestety w praktyce jest to ideał daleko odbiegający od rzeczywistości.
Nie dość, że postęp w dziedzinie równouprawnienia jest frustrująco powolny, to często doświadczamy
procesu odwrotnego – cofamy się w równości. W Forbes Women nie tylko od lat wspieramy kobiety w
sukcesie, ale mówimy o tym, że równość opłaca się wszystkim. Dlatego tak ważne jest, aby do idei
równości przekonywać mężczyzn i promować wzory mężczyzn-opiekunów dzieci, partnerów, którzy
dzielą się obowiązkami domowymi, oraz liderów, którzy w swoich firmach wspierają rodziców
– mówi Aleksandra Karasinska, redaktorka naczelna Forbes Women.
Wyniki rankingu pokazują, że firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że równość rodzicielska jest
nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy. Gratulujemy liderom zmiany i liczymy na to, że
nowelizacja kodeksu pracy przewidująca 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla ojców, przyczyni się do
dalszej popularyzacji rozwiązań przyjaznych tacie na etacie –mówi Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care
ONZetowski 5. Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), który zakłada osiągniecie równości płci oraz
wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt do 2030 roku, bardzo precyzyjnie określa zadania do
wykonania, wśród których jest m.in. docenienie nieodpłatnej opieki i pracy w domu przez promowanie
wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie. Działania zwycięzców rankingu
„Firma przyjazna tacie na etacie” na rzecz równości rodzicielskiej przybliżają nas do realizacji 5 SDGs,
inspirują i stanowią doskonały przykłady realnych działań w dążeniu do równości płci – mówi Anna  Potocka – Domin, Head of Business and Human Rights Programme | Board Member, UNGC.
W Kapitule rankingu zasiedli:
prof. Adam Bodnar – prawnik i wykładowca akademicki,
Anna Potocka – Domin – Head of Business &Human Rights Programme i członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland;
Karolina Andrian – prezeska Fundacji Share the Care;
Jacek Masłowski –psycholog i prezes Fundacji Masculinum;
Aleksandra Karasińska – redaktorka naczelna Forbes Women;
Andrzej Kubisiak – Polski Insytut Ekonomiczny;
Paweł Marczewski – Fundacja im. Stefana Batorego;
Iga Magda – wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych;
Marta Bierca – Partnerka w agencji badawczej WiseRabbit,
Magdalena Jóźwiak – Antczak – Sustinability Manager Ringier Axel Springer;
oraz
Marta Samsonov – współwłaścicielka Must Be Loud.
Pierwsza edycja rankingu wyłoniła liderów zmiany. Po wejściu w życie dyrektywy-work life balance
liczymy, że temat zaangażowanego ojcostwa stanie się tematem mainstreamowym a korzystanie
przez ojców z urlopów rodzicielskich stanie się normą. To w efekcie przyniesie wiele korzyści dzieciom, kobietom, ojcom i pracodawcom.
Uroczyste wręczenie dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych odbędzie się podczas wydarzenia
organizowanego z okazji urodzin Forbes Women Polska w poniedziałek, 17 kwietnia br.
Więcej: https://tatanaetacie.forbes.pl/
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin