Aktualności

Równi w domu równi w pracy

Przedstawiamy przewodnik dla pracujących rodziców i pracodawców pt. „Równi w domu – równi w pracy”. To zbiór artykułów eksperckich oraz przykładów dobrych praktyk pracodawców w zakresie budowania równości rodzicielskiej, która jest ściśle związana z równością płci w innych obszarach życia. Opieka rodzicielska jest jednym z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć widać też w różnicach w wysokości emerytur, innym prawie do ubezpieczeń społecznych i możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym oraz nierównych szansach na rozwój osobisty. Możemy wspólnie to zmienić.

Pobierz przewodnik i razem twórzmy świat równych szans-przewodnik_rowni_w_domu

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin