Dla pracodawców

Jak przygotować się na wejście dyrektywy

Dyrektywa work-life balance opublikowana w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 26.04.2023! Przedstawiamy przewodnik, a w nim rekomendacje dla pracodawców dotyczące wprowadzenia nowych zasad wynikających z wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce. Skupiamy się głównie na uprawnieniach rodziców do urlopów po urodzeniu się dziecka. Pobierz przewodnik i razem twórzmy świat równych szans! Poradnik dla pracodawców…

Read more

OFERTA WSPÓŁPRACY

26 kwietnia 2023 została w Polsce wdrożona dyrektywa unijna work-life balance. M.in. nadała ona ojcom indywidualne prawo do 9 tygodni nietransferowaego urlopu rodzicielskiego. Ta dyrektywa to narzędzie do budowania równości płci abBudowanie równości płci to jeden z celów zrównoważonego rozwoju. Wpisuje się w strategię różnorodności i inkluzywności oraz obszar „S” w ramach ESG. Aby ojcowie…

Read more

Równi w domu równi w pracy

Przedstawiamy przewodnik dla pracujących rodziców i pracodawców pt. „Równi w domu – równi w pracy”. To zbiór artykułów eksperckich oraz przykładów dobrych praktyk pracodawców w zakresie budowania równości rodzicielskiej, która jest ściśle związana z równością płci w innych obszarach życia. Opieka rodzicielska jest jednym z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć…

Read more

Equal at home equal at work

We are sharing with you our latest publication „Equal at home – equal at work”. It’s a collection of expert articles and best practices in building parental equality. The publication shows that parental and work equality are two sides of the same coin. Download the publication equal at home equal at work

Read more

Facet na 100 Pro

Publikacja, jakiej jeszcze nie było na polskim rynku. Chcemy pokazać Wam ojcostwo w zupełnie innym, nowym wymiarze. Opracowanie pozwoli Wam spojrzeć na rodzicielstwo oczami mężczyzn. Zrozumienie perspektywy drugiej strony to warunek konieczny do budowania partnerskich relacji. Pobierz przewodnik i dowiedz się jak zadać o siebie i relacje z najbliższymi-FACET_NA_100_PRO

Read more

100% man

We present a publication which the Polish market has not seen yet. We want to show you a completely new and different dimension of fatherhood. The Share the Care Foundation, has been monitoring the partnership of women and men in sharing family-related duties for many years. We have noticed that there is not enough concrete…

Read more