Aktualności

Ojcostwo na świecie 2021 – polska wersja językowa

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z przetłumaczonym na język polski streszczeniem raportu „State of the world’s fathers 2021” opublikowanego przez Promundo.

Dzięki współpracy fundacji Share the Care z Promundo udało nam się dodać do polskiej wersji językowej kontekst polski.

Nasze społeczeństwo i ekonomia zależą od troski – czy to o dom, o dzieci, o starszych, czy też w szerszym kontekście o struktury społeczne i gospodarcze. Jednakże praca opiekuńcza od dawna pozostaje niezauważona, niewynagradzana lub zbyt nisko opłacana oraz niedostatecznie dofinansowywana. W znakomitej większości jest także wykonywana przez kobiety. W ujęciu globalnym, kobiety wykonują od trzech do dziesięciu razy więcej nieodpłatnej pracy opiekuńczej i domowej niż mężczyźni. Stanowią one aż 70 procent personelu wykonującego płatną pracę opiekuńczą, jednak tylko 25 procent z nich zajmuje wyższe stanowiska. Przy obecnym tempie zmian, potrzeba przynajmniej 92 lat, aby zaangażowanie mężczyzn i kobiet w bezpłatną pracę opiekuńczą wyrównało się.

Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwypukliła ten brak równowagi. Kobiety nadal wykonywały lwią część obowiązków opiekuńczych w warunkach pandemii, a zwiększone obciążenie tego typu pracą w połączeniu z nagłym wzrostem przypadków przemocy domowej, utraty pracy i stresem ekonomicznym przełożyło się na większe zagrożenie zdrowia psychicznego, zwłaszcza kobiet.

Są jednak także dobre wieści: podczas pandemii mężczyźni zaczęli częściej świadczyć bezpłatną pracę opiekuńczą. Badania ankietowe kobiet i mężczyzn w 47 krajach potwierdzają, że w następstwie lockdown’ów wymuszanych przez pandemię, mężczyźni angażowali się w bezpośrednie świadczenie pracy opiekuńczej bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Pandemia daje nam możliwość zaangażowania mężczyzn w taki sposób, aby ta zmiana stała się permanentna i aby równy podział pracy opiekuńczej stał się faktem.

Raport „State of the world’s fathers” patrzy to wyzwanie z trzech stron. Po pierwsze, bada na czym obecnie polega zaangażowanie mężczyzn w opiekę i jak mogłoby ono wyglądać, gdyby równowaga między płciami stała się faktem. Po drugie, analizuje wpływ pandemii COVID-19 na bezpłatną pracę opiekuńczą i sprawdza czy krajowe polityki dotyczące COVID-19 promują równość w obowiązkach opiekuńczych. Po trzecie, proponuje siedem kluczowych działań wspierających równiejszy podział obowiązków opiekuńczych oraz docelowo ideę bardziej troskliwego świata.

Pobierze polską wersję językową streszczenia raportu „State of the world’s fathers 2021” – Ojcostwo na świecie 2021

Pobierz cały raport „State of the world’s fathers 2021” – w języku angielskim

Posłuchaj odcinka podcastu #wspólnedzieciwspólneobowiązki, w którym rozmawiamy z Nikki van der Gaag – jedną z autorek raportu (podcast w języku angielskim).

Are you interested in what fatherhood looks like in Poland? Fathers in Poland

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin