Aktualności

Kasia i Tomek dzielą się urlopem i pracują jednocześnie na pół etatu

Kasia i Tomek dzielą się urlopem i pracują jednocześnie na pół etatu, czyli historia o podziale urlopu! Kasi i Tomkowi zaraz urodzi się druga córeczka👧👧 Już przy pierwszym dziecku chcieli podzielić się urlopem, ale formalności ich niestety przerosły… Tym razem postanowili się przygotować do podziału urlopu dużo wcześniej i już przed porodem przygotować wszystkie formalności.…

Read more

Błędne dane Ministerstwa oraz analiza poprawek do ustawy

W odniesieniu do posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącej nowelizacji kodeksu pracy, w tym wdrożenia dyrektywy work-life balace, przedstawimy uwagi merytoryczne i zastrzeżenia odnośnie danych i informacji przedstawianych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jednocześnie popieramy poprawkę zakładającą poziom zasiłku macierzyńskiego za 9 tygodni nieprzenaszalnego urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców (9 tygodni mamy…

Read more

Z życia dyrektywy work life balance…

Prace nad wdrożeniem dyrektywy work life balance nabierają w końcu tempa. Implementacja postanowień dyrektywy work-life balance  będzie polegała na wprowadzeniu zmian w obszarze uprawnień związanych z wykonywaniem przez pracowników funkcji rodzicielskiej i opiekuńczej, jednocześnie gwarantując ochronę przed nierównym traktowaniem w zatrudnieniu. 7 luty był kolejnym ważnym dniem jeżeli chodzi o wdrożenie dyrektywy #worklifebalance w Polsce. Fundacja…

Read more

Otwarte spotkanie dla Ojców 08.02

Zapraszamy na drugie już otwarte spotkanie online TYLKO dla ojców. To przestrzeń, gdzie ojcowie znajdą wsparcie i w męskim gronie będą mogli porozmawiać na temat ojcostwa. Temat spotkania: Różnice w podejściu wychowawczym – rodzice, dziadkowie, społeczeństwo. 8.02, 20:00-21:30 „Ach ci dzisiejsi rodzice…”, „Kiedyś to było inaczej!”, „Nie noś, bo się przyzwyczai”, „A czapeczka to gdzie?”…

Read more

Relacja z 1-go czytania w Sejmie projektu ustawy wdrażającej Dyrektywę WLB

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk 2932), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców…

Read more

Dyrektywa WLB w Sejmie – postulaty Fundacji SHARE THE CARE

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2023 roku odbędzie się pierwsze czytanie Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Druk 2932), która jest transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców…

Read more

70% TO ZA MAŁO

70% wynagrodzenia dla ojców to za mało – piłeczka po stronie Sejmu Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balace został przekazany do Sejmu po zatwierdzeniu go 10 stycznia 2023 przez Radę Ministrów. Termin wdrożenia dyrektywy minął 2 sierpnia 2022. Fundacja Share the Care liczy, że w toku prac w Parlamencie, zostaną wprowadzone poprawki, które doprowadzą do…

Read more

Ranking „Tata na etacie”

FIRMA PRZYJAZNA TACIE NA ETACIE Współtworzymy ranking firm wspierających równość rodzicielską Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym staje się w ostatnich latach coraz ważniejszym tematem. Naprzeciw temu wychodzi dyrektywa work-life balance, której jednym z celów jest propagowanie urlopów rodzicielskich dla ojców. A jesteśmy już co raz bliżej jej wdrożenia bo doczekała się swojego czasu na Radzie…

Read more

Gdzie jest dyrektywa WORK-LIFE BALANCE?

Gdzie jest dyrektywa WORK_LIFE BALANCE ❓ Otóż 10.01.2023 była na Radzie Ministrów: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) Wnioskodawca: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Projekt ustawy przechodził pewne zmiany (z informacji do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wiemy, że nie są to znaczące zmiany), ale niestety nie jest on dostępny…

Read more

Jesteśmy członkiem PLENT

Wraz z końcem 2022 roku przystąpiliśmy jako członek do organizacji PLENT. To bardzo ważne wydarzenie dla fundacji. Czym jest PLENT? PLENT to międzynarodowa sieć osób i organizacji, której celem jest obalenie jednego z głównych filarów nierówności między mężczyznami i kobietami: deficytu urlopów dla ojców (porównywalnego z deficytem urlopów dla matek) w przypadku urodzenia lub adopcji.…

Read more