Aktualności

Nordea-nowym partnerem strategicznym Fundacji

Nordea
Do partnerów strategicznych fundacji Share the Care dołącza Nordea Bank Abp S.A. oddział w Polsce, będący częścią globalnej grupy Nordea. Oddział jest integralną częścią największego banku w Europie północnej.
„Połączyły nas wspólne wartości i cele. Wierzymy, że dotychczasowe doświadczenia organizacji, która równość i różnorodność stawia w centrum swojej kultury organizacyjnej wzbogacą nasze tegoroczne kampanie i działania,” – mówi Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care. „W Nordea budujemy kulturę zaangażowania w działania i programy przyczyniające się do pozytywnych zmian. Służy temu rozwinięty na szeroką skalę wolontariat pracowniczy. Wszyscy pracownicy Nordea są zaproszeni do odbycia 16 godzin wolontariatu rocznie w ramach programów zaangażowania społecznego Nordea. Cieszymy się na naszą współpracę z Fundacją Share the Care w obszarze budowania równości rodzicielskiej i na rynku pracy. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy staną się ambasadorami akcji zaplanowanych przez fundację na ten rok i włączą się w promowanie bliskich nam wartości,”- mówi Kasia Mendelson-Maciejak, Communication Lead w Nordea.
Przykład Nordea w budowaniu równości płci na wszystkich szczeblach organizacji jest inspirujący. Organizacja zajmuje pierwsze miejsce w Indeksie SHE wśród krajów nordyckich, które mają i tak dużo wyższe osiągnięcia w dziedzinie równości płci niż inne kraje europejskie. „Dziś potrzebujemy dobrych praktyk i otwartości, aby przyspieszyć proces niwelowania  nierówności płciowych, “ – mówi Karolina Andrian.
W ostatnich latach słyszeliśmy różne alarmujące szacunki dotyczące tego, ile czasu zajmie osiągnięcie równości płci. Według najnowszego raportu UN Women, przy obecnym tempie postępu, osiągnięcie równości płci zajmie światu 286 lat. Według Światowego Forum Ekonomicznego zniwelowanie globalnej luki płciowej zajmie 132 lata. Niezależnie od tego, która prognoza jest najdokładniejsza, najważniejsze jest to, że obecne tempo „postępu” jest niedopuszczalnie powolne, jak na coś tak długo oczekiwanego. „Wierzymy, że siła regulacji (wdrożona w zeszłym roku dyrektywa work-life balance) i na współpraca z pracodawcami
pomogą nam przyspieszyć proces budowania równości rodzicielskiej bez której nie osiągniemy równości na rynku pracy” – mówi Karolina Andrian.
„W naszych dążeniach do zwiększania równości płci, chcemy zachęcać mężczyzn do korzystania z urlopu tacierzyńskiego. Wielu z nich nadal tego unika, tkwiąc w stereotypie, że opieka nad dzieckiem to wyłącznie domena kobiet. Wspólnie z fundacją, możemy pracować nad zmianą tego myślenia.”- mówi Michał Wiznerowicz, dyrektor HR w Nordea.
„Nasze zaangażowanie w działania na rzecz różnorodności i inkluzywności ma na celu napędzanie naszej działalności biznesowej i operacyjnej. Różnorodność pracowników pomaga nam w zrozumieniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, rozwijaniu innowacji, byciu atrakcyjnym, a także odpowiedzialnym pracodawcą – dodaje Paweł Jemioł, dyrektor operacyjny w Nordea.
Silne zaangażowanie w tym obszarze znajduje również odzwierciedlenie w celach zrównoważonego rozwoju, w których Nordea zobowiązuje się do osiągnięcia równowagi płci na najwyższym szczeblu kierowniczym pod koniec 2025 roku.
Nordea definiuje równowagę płci jako sytuację, w której żadna z płci nie jest
reprezentowana przez mniej niż 40% na różnych szczeblach organizacji.
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin