Aktualności

Urlop rodzicielski-kompendium wiedzy

Ostatni webinar „RODZICIELSTWO W ZGODZIE Z PRAWEM” pokazał, jak wiele niewiadomych pojawia się wśród pracujących rodziców. Zebraliśmy wszystkie pytania uczestników i postaramy się na nie odpowiedzieć. Podzieliliśmy pytania na kategorie tematyczne, takie jak urlop rodzicielski, zasiłek macierzyński, urlop ojcowski czy elastyczna organizacja pracy. Zdecydowana większość pytań dotyczyła urlopu rodzicielskiego. Bez wątpienia jest to największa kodeksowa zmiana i w połączeniu z przepisami przejściowymi, budzi wiele wątpliwości. Z tego względu przedstawiamy krótkie kompendium wiedzy w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski – podstawowe informacje:

 1. Urlop rodzicielski jest prawem INDYWIDUALNYM – oznacza to, że ojciec dziecka może wziąć urlop rodzicielski (maksymalnie 32 tygodnie) w dowolnym momencie (również w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, z którego korzysta mama). Prawo to jest niezależne od zatrudnienia matki w dniu porodu. Matka nie musi być zatrudniona, aby ojciec miała prawo do urlopu rodzicielskiego.
 2. Mama nie musi być 14 tygodni na macierzyńskim, żeby tata mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego. Aczkolwiek jeśli mama ma prawo do urlopu macierzyńskiego, to 14 tygodni jest dla niej obowiązkowe.
 3. Nie można oddać drugiemu rodzicowi całego urlopu rodzicielskiego. 9 tygodni z wymiaru jest NIEPRZENASZALNE – oznacza to, że jest przypisane do danego rodzica. Urlop przysługuje w wymiarze: 9 tygodni mama, 9 tygodni tata, 23 tygodnie dowolnie. Jeżeli rodzic nie chce skorzystać z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop ten PRZEPADA.
 4. W celu skorzystania z dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego należy złożyć wniosek. WNIOSEK SKŁADAMY W ZAKŁADZIE PRACY RODZICA, KTÓRY BĘDZIE KORZYSTAŁ Z URLOPU.
 5. Urlop ojcowski ≠ urlop rodzicielski. Urlop ojcowski to 2 tygodnie urlopu przysługującego wyłącznie ojcom. Jest to uprawnienie niezależne od urlopu rodzicielskiego. Można
  go wykorzystać w ciągu:

  • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka JEŚLI poród miał miejsce 26 kwietnia 2023 r.
   i później.
  • 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka JEŚLI poród miał miejsce przed 26 kwietnia
   2023 r.
 6. Urlop rodzicielski może być udzielony maksymalnie w 5 częściach dla obojga rodziców. Liczony jest w tygodniach. Części nie muszą być równe.
 7. Jeżeli urlop rodzicielski do tej pory był wykorzystywany „z góry”, dodatkowe 9 tygodni można podzielić maksymalnie na 4 części.
 8. Rodzice mogą przebywać w tym samym czasie na urlopie rodzicielskim, albo macierzyńskim i rodzicielskim. 
 9. Rodzic, który jest samozatrudniony nie posiada prawa do urlopu rodzicielskiego, ale może uzyskać zasiłek macierzyński za 9 tygodni, jeśli jest opłacana składka chorobowa. 
 10. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego składamy na 21 dni przed dniem rozpoczęcia korzystania z urlopu.
 11. Wniosek o przeliczenie wymiaru zasiłku macierzyńskiego składamy w ciągu 21 dni od 26 kwietnia 2023 r. Termin ostateczny na złożenie wniosku: 17 maja 2023 r.
 12. Uprawnienie do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje od dnia 26 kwietnia 2023 r. Jeżeli rodzic posiadał uprawnienie do urlopu między 2 sierpnia 2022 r., a 26 kwietnia 2023 r. również może wnioskować o dodatkową część urlopu.
 13. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi – rodzicowi możliwości wykorzystania urlopu rodzicielskiego, jeżeli wniosek był złożony w terminie.
 14. Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego obejmuje również nauczycieli, policjantów, strażników granicznych, strażaków. 
 15. W przypadku adopcji również został zwiększony wymiar urlopu rodzicielskiego
  o 9 tygodni. 

Niebawem przedstawimy kilka przykładów na bazie pytań uczestników webinaru. Obserwujcie nasze social media by być na bieżąco.

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin