Aktualności

Szukajmy tego co nas łączy – nowe spojrzenie na podział urlopów rodzicielskich

Nasza Fundacja Share the Care pozyskała grant z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” finansowanego w Funduszu EOG. Dzięki tej dotacji chcemy lepiej zrozumieć co motywuje a co zniechęca rodziców do podziału urlopów rodzicielskich w kontekście dyrektywy work-life balance, która zostanie wdrożona w Polsce do sierpnia 2022 roku. Nadaje ojcom indywidualne prawo do urlopów rodzicielskich oraz wprowadza 2-miesiące urlopy rodzicielskie przeznaczone tylko dla ojców. Zależy nam, aby nadchodzące zmiany w kodeksie pracy rzeczywiście zachęcały młodych ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich, stąd chcemy dobrze zrozumieć podejście rodziców do nowych regulacji.

Wniosek naszej fundacji dotyczył motywowania obecnych i przyszłych rodziców w Polsce do zmiany postawy wobec urlopów rodzicielskich (tak aby mamy i ojcowie zechcieli dzielić się urlopami rodzicielskimi), co zwiększa szanse rozwoju zawodowego kobiet i sprzyja równości płci na rynku pracy.

W ramach grantu z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy” przeprowadzimy konsultacje społeczne obejmujące badanie jakościowe oraz debatę oksfordzką z udziałem rodziców na temat podziału urlopów rodzicielskich. Ponadto zorganizujemy serię 10 webinariów prawnych i psychologicznych dotyczących rożnych aspektów rodzicielstwa w partnerstwie.

Raport podsumowujący konsultacje zostanie przedstawiony podczas debaty on-line mediom, politykom i rządowi (w szczególności Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej) jako materiał wart uwzględnienia przy wprowadzaniu w Polsce unijnej dyrektywy work-life balance.

Partnerem naszych działań jest Uniwersytet Islandii, który m.in. opracuje publikację dotyczącą sposobu podziału urlopów rodzicielskich w Islandii. Jest to kraj z wieloletnimi działaniami w obszarze równości rodzicielskiej, w którym 90% korzysta z urlopow rodzicielskich.

Projekt jest realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin