Aktualności

Share the Care partnerem akcji Proud to be a working mum

W Dniu Matki rusza kampania „Proud To Be a Working Mum” („Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z siebie dumna”)

Macierzyństwo nie może stać w sprzeczności z aktywnością zawodową. Potrzebujemy potencjału kobiet w polityce, na rynku pracy, w trzecim sektorze. Dlatego zainicjowaliśmy kampanię edukacyjną „Proud To Be a Working Mum” („Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z siebie dumna”), aby w Dniu Matki zjednoczyć kobiety pracujące zawodowo oraz budować społeczne poparcie dla nich i ich poczucie dumy z tego, co robią. Zbyt mało kobiet w życiu społecznym, biznesie i polityce. Kobiety stanowią 52% naszego społeczeństwa i 66% absolwentów wyższych uczelni. Jednak kobiety w Polsce pracują rzadziej niż ich rówieśniczki w Europie. Na unijnej liście zajmujemy czwarte miejsce od końca. 23% kobiet w wieku produkcyjnym nie pracuje (Raport „Kobiety, rynek pracy i równość prac”, Stowarzyszenie Kongres Kobiet) – to grupa 2,3 mln kobiet, których potencjał zamknięty jest w domu. Matki dzieci w wieku 1-3 lat pracują dużo rzadziej niż ojcowie dzieci w tym samym wieku – 66% w przypadku kobiet do 98% w przypadku mężczyzn (PIE, 2022). W polityce kobiety są również w mniejszości. W obecnej kadencji w sejmie w 29% foteli zasiadają kobiety, w senacie tylko 24%. Dla porównania w PE parlamentarzystki stanowią 40%. Jeszcze gorzej jest w zarządach. Chociaż na poziomie menadżerów mamy 43% kobiet, funkcje zarządcze w 140 największych spółkach notowanych na giełdzie w Polsce piastuje już tylko 17% (Raport 30% Club Poland).
Uwolnić potencjał zawodowy kobiet Kobiety to ogromy potencjał, który dobrze wykorzystany przełoży się na korzyści osobiste (możliwość realizacji w różnych dziedzinach życia), rodzinne (większe wpływy do budżetu domowego, partnerstwo, poczucie sprawstwa, lepsze wzorce dla dzieci), społeczne (równość płci na rynku pracy, zmniejszenie przemocy ekonomicznej) i ekonomiczne (lepszy rozwój gospodarki, zapobieganie ubóstwu emerytalnemu).
Problemem jest to, że wizja matki pracującej zawodowo opatrzoną jest łatką egoistki, kobiety skupionej na wyłącznie swoich potrzebach – nie ma naszej zgody na taką wizję kobiety pracującej. Kobiety mają ambicje zawodowe, ale brak elastyczności rynku pracy, partnerstwa w związkach i wynikające z tego ogromne obciążenie kobiet pracą opiekuńczą i obowiązkami domowymi, często zmuszają kobiety do rezygnacji z aktywności zawodowej. Ze szkodą dla nas wszystkich.
Macierzyństwo nie może stać w sprzeczności z aktywnością zawodową. Potrzebujemy potencjału kobiet w polityce, na rynku pracy, w trzecim sektorze. Dlatego zainicjowaliśmy akcję „Proud to be a working mum”, aby w Dniu Matki zjednoczyć kobiety pracujące zawodowo oraz budować społeczne poparcie dla nich i ich poczucie dumy z tego, co robią. Chcemy, aby kobiety-matki myślały o sobie:
Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z tego dumna!

To kobiety muszą najpierw w siebie uwierzyć i odważnie nie tylko sięgnąć po swoje prawa, ale zadbać o to, aby samemu współtworzyć ten świat. Budując partnerstwa z innymi grupami społecznymi, współpracując i wspierając siebie nawzajem. Nikt tego za nas nie zrobi – mówi Karolina Andrian, pomysłodawczyni akcji, współwłaścicielka Femmeritum.

Akcja #ProudToBeaWorkingMum ma uzmysłowić kobietom jak ważne są dla świata, jaki mają potencjał i jak ważne jest aby ten potencjał wykorzystywały. Macierzyństwo jest ważne dla wielu kobiet, ale nie jest wyłącznym determinantem wykorzystania ich potencjału. Mamy znacznie więcej do zaoferowania światu – mówi Paulina Janiak, współwłaścicielka Femmeritum.

Co ogranicza potencjał kobiet?

Przede wszystkim są to ograniczające stereotypy płciowe, nieelastyczność rynku pracy, brak rozwiązań systemowych takich jak system opieki dla małych dzieci. Powszechna dyskryminacja kobiet, szczególnie matek, zbiera swoje żniwa. Niemal co trzecia Polka czuje się dyskryminowana ze względu na płeć, a 43% panów wierzy, że kobiety mniej znają się na polityce i jest ona byt dla nich skomplikowana (badania RPO, 2022).
Co ważniejsze to również i przekonanie samych kobiet o swoim potencjale jest dość wątłe. 40% kobiet myśli o swoich osiągnięciach, że to nic takiego, a 48% z trudem przychodzi staranie się o podwyżkę czy awans (badanie „Bariery do Kariery”, dr Marta Bierca (WiseRabbit) i Alicja Wysocka-Świtała (CluePR).
Na drodze do awansu kobiet stoją nie tylko krzywdzące stereotypy, ale problem z łączeniem pracy z opieką nad dziećmi. To wciąż kobiety wykonują większość obowiązków domowych, nawet w parach, gdzie obydwoje pracują zawodowo (PIE, 2022). Często kobiety nie podejmują decyzji o awansie, bo koliduje to z ich obowiązkami opiekuńczymi i domowymi. Na drodze drugiej największej grupy w Polsce (48%) czyli mężczyzn takie bariery się już nie pojawiają. Nie ma akcji nawołujących, że ojcostwo da się połączyć z karierą, a pracujący ojciec nie budzi żadnych wątpliwości czy pytań typu „kto zajmuje się Twoimi dziećmi?”. Jeśli tylko uznamy, ze kobiety nie stanowią potencjału to może nie trzeba by było podejmować żadnych działań. Jest jednak zupełnie inaczej.

Akcja #ProudToBeAWorkingMum

Akcja #ProudToBeAWorkingMum rozpoczyna się 26 maja, w ramach której zachęcamy pracujące mamy do opublikowania w mediach wpisu z # akcji oraz opisania swojej historii odpowiadającej na pytanie –„Jestem mamą aktywną zawodowo i jestem z siebie dumna. Dlaczego?” Dla mam powracających do pracy przygotowaliśmy specjalne bezpłatne webinary. Wierzymy, że o tym, czy młoda matka zostanie aktywna zawodowo często decyduje jej pozytywne doświadczenie powrotu do pracy i wspierające przekonania.

Terminy spotkań:
5.06.2023 – godzina 11:00-12:00 „Jestem pracującą mamą i dobrze się z tym czuję”. Prowadzi Paulina Janiak, psycholog i coach, Femmeritum
12.06.2023 – godzina 11:00-12:00 „Partnerstwo i wsparcie to klucz do sukcesu pracującej mamy”. Prowadzi Karolina Andrian inicjatorka akcji, współwłaścicielka Femmeritum, prezeska Fundacji Share the Care
13.06.2023 – godzina 11:00-12:00 „Poznaj prawa pracującej mamy, aby móc z nich w pełni korzystać”. Prowadzi Marzena Pilarz-Herzyk, prawniczka prowadząca blog Mama Prawniczka

Akcji towarzyszy publikacja „#Be PROUD”, w której znaleźć można inspirujące teksty o kobietach dla kobiet napisane przez ekspertów i ekspertki z obszaru psychologii, biznesu i trzeciego sektora.Wszystkie informacje i zapisy dostępne są TUTAJ

Pamiętaj!
Jesteś potencjałem dla zmieniającego się świata – #beProud
Jesteś potencjałem dla gospodarki – #beProud
Jesteś potencjałem dla innych kobiet – #beProud
Jesteś potencjałem dla siebie samej – #beProud
Jesteś potencjałem dla dzieci – #beProud
Jesteś potencjałem dla organizacji- #beProud
Jesteś potencjałem dla swojego partnera – #beProud

Inicjator akcji:

Femmeritum-Wspieramy pracodawców w budowaniu programów work-life balance, work-family balance, które wspierają pełne wykorzystanie potencjału pracujących rodziców. Towarzyszymy pracodawcom na każdym etapie projektu. Od badania potrzeb i oceny dojrzałości organizacji, poprzez wypracowywanie konkretnych rozwiązań z pracownikami, aż po pełne wdrożenie programu w organizacji.
Dyrektywy unijne, które są implementowane do polskiego porządku prawnego (m.in. dyrektywa work-life balance, dyrektywa o transparentności płac i dyrektywa parytetowa) stanowią wytyczne do koniecznych działań wdrożeniowych dla pracodawców i naszych działań.

Partnerzy akcji:

Fundacja Share the Care, Mama Prawniczka, Mokosh, Helping Hand, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Leading Women, Father_ing, Wise Rabbit, WeCom PR, Wdzięczni Za Obfitość, Busola Wyborcza, Hays, DELL, Natwest, Instytut Badań Strukturalnych, Devire, Inco, Muzeum Historii Kobiet

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin