Aktualności

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2022

Już jest dostępny raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Dobre Praktyki z podsumowanie 2022 roku.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca zestawieniem działań fi rm w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju z danego roku. Stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu i ESG.

 

Polecamy oczywiście cały raport, ale nas najbardziej zainteresowała część dotycząca zagadnień dot.”S”.

Do obszaru praw człowieka firmy zgłosiły 282 praktyki, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do ubiegłego roku (102 praktyki). Wpływ na to miała zapewne nowa kategoria – „Pomoc dla Ukrainy”. Biznes ruszył ze wsparciem dla ogarnięte[1]go wojną kraju, aż 177 zgłoszonych praktyk dotyczyło pomocy dla ofiar tej wojny. Firmy angażowały się w rozmaity sposób: organizowały ewakuację pracowników i pracownic swoich ukraińskich oddziałów, udostępniały siedziby na rzecz uchodźców i uchodźczyń, przekazywały potrzebują[1]cym środki finansowe, towary i usługi, wspierały działania podejmowane oddolnie przez zatrudnionych. Pomoc dla Ukrainy to najliczniejsza kategoria w obszarze „Prawa człowieka”. Drugą pod względem liczby praktyk kategorią jest różnorodność (48 praktyk), kolejną „Kobiety w biznesie” (32 praktyki). Idzie to w parze m. in. z prawodawstwem unijnym dotyczącym udział kobiet we władzach spółek giełdowych czy jawności wynagrodzeń. Podobnie, jak w ubiegłorocznej edycji raportu, firmy zgłosiły też praktyki pod[1]noszące kompetencje zawodowe kobiet w obszarach STEM (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) czy polegające na mentoringu. Wśród grup, do których pracodawcy kierowali swoje praktyki, są też osoby neuroróżnorodne, inne narodowości oraz osoby należące do mniejszości ze względu na orientację psychoseksualną. Z praktyk nadesłanych do obszaru praw człowieka rysuje się obraz biznesu aktyw[1]nie reagującego na aktualne problemy. Wyzwaniem wydaje się wciąż pozostawać działanie systemowe w obrębie organiza[1]cji, polegające m. in. na wdrażaniu polityk w obszarze DEI.

 

Polecamy raport w całości.

Raport_DP_2022.indd (odpowiedzialnybiznes.pl)

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin