Aktualności

Pani i Pan Smith chcą podzielić się urlopem – studium przypadku

Pani Smith ma dosyć strzelania i realizowania różnych targetów szefa i postanawia zmienić branżę. Poza tym wierzy, że może zarabiać więcej. Jak tylko urodzi dziecko (czyli za 4-ry tygodnie), po 3 miesiącach zaczyna szukać nowej pracy. Jak znajdzie pracę, opiekę nad maluchem przejmuje Pan Smith.

Panu Smith też już nudzi się jego „robota” i chce po pierwsze odpocząć od broni i ciągłych pościgów, a po drugie pomóc żonie w spełnieniu swojego marzenia o zmianie pracy. A poza tym myśli, że taki urlop rodzicielski to będzie świetny czas na budowanie relacji z swoim małym potomkiem.

Inne:
• Pani Smith i Pan Smith są zatrudnieni na umowę o pracę (Pani na czas nieokreślony, a Pan na czas określony)
• Pani Smith ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia
• Pan Smith zarabia więcej niż Pani Smith

Pytania:
1. Otrzymywanie, przez cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego zasiłku w „uśrednionej” wysokości 80% podstawy wymiaru (katastrofą byłoby, gdyby przez przypadek wyszedł układ 100%+60%…)
2. Złożenia wypowiedzenia w trakcie trwania macierzyńskiego (kiedy, jak, czy okres wypowiedzenia może biec w trakcie urlopu macierzyńskiego?)
3. Zgłoszenie wcześniejszego zakończenia urlopu rodzicielskiego (kiedy?)
4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie korzystania z urlopu rodzicielskiego przez męża (kiedy?)

OCENA SYTUACJI PANI I PANA SMITH:

Państwo Smith, aby otrzymywać zasiłek macierzyński za okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w „uśrednionej” wysokości 80% podstawy wymiaru, muszą dopilnować pewnych formalności.

Warunkiem koniecznym jest złożenie przez Panią Smith, nie później niż 21 dni po porodzie, pisemnego wniosku o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Złożenie opisanego powyżej wniosku skutkuje ustaleniem zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru niezależnie czy z urlopu rodzicielskiego będzie korzystała Pani czy Pan Smith.

Nie ma również przeciwskazań, by Pani Smith złożyła wypowiedzenie w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego – jedynie jej pracodawca, co do zasady, nie ma możliwości wypowiedzieć jej w takich okolicznościach umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej, bezpośrednio pracodawcy, w dowolnym, preferowanym przez Panią Smith momencie. Panią Smith obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który może biec w trakcie urlopu macierzyńskiego i/lub rodzicielskiego. Pani Smith może podjąć próbę porozumienia
się z dotychczasowym pracodawcą i skrócenia, za obopólną zgodą, okresu wypowiedzenia.

Jeżeli Pani Smith znajdzie interesującą ją ofertę zatrudnienia i dostanie nową pracę (trzymamy kciuki!) będzie chciała zakończyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego i przekazać go Panu Smith. W tym celu musi przekazać stosowną informację swojemu pracodawcy. Jeżeli to pracodawca jest płatnikiem składek, będzie on odpowiedzialny za przekazanie do ZUS stosownych informacji dotyczących rezygnacji przez panią Smith z urlopu rodzicielskiego. Wniosek do pracodawcy należy złożyć ze stosownym wyprzedzeniem, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zaprzestaniem korzystania z ww. urlopu.

Aby Pan Smith mógł zacząć korzystać z urlopu rodzicielskiego, musi złożyć, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z ww. urlopu, pisemny wniosek do swojego pracodawcy oraz dołączyć do niego stosowne, wymagane przepisami prawa dokumenty. Wniosek musi zostać zaakceptowany przez jego pracodawcę (pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi takiego urlopu), a Panu Smith, w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz po powrocie z urlopu rodzicielskiego, będzie przysługiwać ochrona zatrudnienia, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (ochrona zatrudnienia w trakcie przebywania na urlopie rodzicielskim, dopuszczenie po zakończeniu urlopu rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, możliwe obniżenie wymiaru etatu).

***

 

Przypadek został opracowany we współpracy z Magdaleną Piechowicz z kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak, która jest partnerem Fundacji SHARE THE CARE.

Jeśli chcesz posłychać jaka jest różnica między urlopem z góry lub na części połsuchaj tego odcinka podcastu

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin