Aktualności

Obniżony wymiar czasu pracy taty na urlopie wychowawczym

Projekt Tata. Kiedy pracodawca może zwolnić tatę pomimo obniżonego wymiaru czasu pracy?

Tata, którzy może korzystać z urlopu wychowawczego składa wniosek o obniżony wymiar czasu pracy. Chciałby pracować na 2/3 etatu i dzięki temu wychodzić wcześniej i odbierać dziecko z przedszkola. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru ale grozi tacie zwolnieniem z pracy.

👉Czy tata jest chroniony w takiej sytuacji❓

🤩Tak. Od chwili złożenia wniosku o obniżony wymiar czasu pracy do chwili powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy (maksymalnie przez 12 miesięcy!) pracownik jest chroniony przed zwolnieniem.

📍 📍 📍Ale nie do końca. Pracodawca może rozwiązać umowę z rodzicem korzystającym z obniżonego wymiaru czasu pracy, jeżeli:
– stanowisko rodzica zostaje zlikwidowane, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób;
– pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację (niezależnie od liczby zatrudnionych);
– są podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego (w trybie art. 52 KP).

Zatem tata👨może czuć się bezpieczny tak długo, jak długo przyczyną zwolnienia byłby fakt korzystania przez niego z uprawnień rodzicielskich albo np. nieprawidłowe wykonywanie obowiązków.

Artykuł jest częścią akcji #RODZICIELSTWOwZGODZIEzPRAWEM prowadzonej przez Fundacja SHARE THE CARE oraz Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl i Agnieszka Fedor z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z okazji wypadającego w tym roku wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce.

#sharethecare #rodzicielstwowzgodziezprawem #dyrektywaworklifebalance #worklifebalancedirective #skslegal #HRadar #mamaprawniczka

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin