Aktualności

Nagroda Karty Różnorodności

karta różnorodności

Karta Różnorodności organizuje kolejną odsłonę inicjatywy kierowanej do pracodawców zaawansowanych w obszarach Diversity, Equity & Inclusion.

Nagradzane są m.in. działania na rzecz grup narażonych na dyskryminację, a także prowadzone cykle szkoleniowe czy projekty międzysektorowe ukierunkowane na różnorodność, równość i włączanie. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydarzenie wpisuje się w obchody European Diversity Month pod egidą Komisji Europejskiej i EU Diversity Charters Platform.

Nagroda przyznawana jest firmom, organizacjom, samorządom i instytucjom aktywnym w zakresie upowszechniania wartości DEI (diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie) w Polsce, w tym w szczególności w obszarze promocji i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Intencją Organizatora jest nagrodzenie podmiotów, które szczególnie wyróżniły się działaniami na rzecz budowania spójności i równości społecznej w Polsce.

Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.

Do kogo skierowany jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy realizujący wartości DEI (różnorodność, równość, włączanie). Warunkiem koniecznym jest przynależność do jednej z trzech kategorii i posiadanie siedziby w Polsce.

Swoje inicjatywy z obszarów DEI mogą zgłaszać m.in.: firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (prywatne i państwowe), instytucje kultury.

Jakie działania kwalifikują się do nagrody?

Do nagrody zgłaszane są konkretne inicjatywy z obszarów DEI (różnorodność, równość, włączanie), a nie całokształt działań firmy, organizacji, samorządu czy innego podmiotu.

Zgłaszać można inicjatywy z zakresu zarządzania różnorodnością, inkluzji czy włączania w miejscu pracy. Mogą to być działania wspierające m.in. osoby starsze, rodziców, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+, work-life balance, zdrowie psychiczne lub dotyczące praw dziecka.

Można zgłaszać zarówno zewnętrzne, medialne inicjatywy, jak i te wewnętrzne – realizowane tylko w środku organizacji i wyłącznie na jej potrzeby.

Ważne: do nagrody można zgłaszać dowolną liczbę inicjatyw jednej firmy lub organizacji.

Zgłoszenia do konkursu

Harmonogram konkursu:

28 listopada 2023 – start zgłoszeń konkursowych

23 lutego 2024 – koniec przyjmowania zgłoszeń

do 8 marca 2024 – ocena zgłoszeń przez Jury Nagrody

9 marca – 10 kwietnia 2024 – głosowanie internautów_ek

23 kwietnia 2024 – ogłoszenie wyników podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin