Aktualności

Jesteśmy członkiem PLENT

Wraz z końcem 2022 roku przystąpiliśmy jako członek do organizacji PLENT. To bardzo ważne wydarzenie dla fundacji.

Czym jest PLENT?

PLENT to międzynarodowa sieć osób i organizacji, której celem jest obalenie jednego z głównych filarów nierówności między mężczyznami i kobietami: deficytu urlopów dla ojców (porównywalnego z deficytem urlopów dla matek) w przypadku urodzenia lub adopcji.

PLENT jest niezależny od jakiejkolwiek partii politycznej lub wyznania religijnego i nie jest finansowany przez żadną prywatną lub publiczną, krajową lub międzynarodową instytucję.

PLENT domaga się reform urlopów rodzicielskich we wszystkich krajach, tak aby urlop dla każdego rodzica był:
NIEZBYWALNY, RÓWNEJ DŁUGOŚCI DLA OBOJGA RODZICÓW I WYPŁACANY W WYSOKOŚCI 100% WYNAGRODZENIA. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie równych praw i równego poświęcenia się opiece przez mężczyzn i kobiety.

RÓWNY: wszystkie osoby powinny mieć takie same prawa do opieki nad swoimi dziećmi.

NIEZBYWALNY: prawa człowieka, prawa pracownicze i socjalne są prawami indywidualnymi. Prawa rodzinne są jednym z wyjątków, który w praktyce powoduje, że mężczyźni rezygnują ze swoich „praw do opieki” na rzecz kobiet

100% PŁATNY: wszyscy ludzie powinni być niezależni finansowo przez całe życie. W rzeczywistości kobiety w dużej mierze korzystają z bezpłatnych lub źle płatnych urlopów rodzicielskich, pozostawiając je bez dochodów i ochrony socjalnej.

Fundacja zgadza się oczywiście ze wszystkimi postulatami i deklaruje chęć współpracy z samą organizacją PLENT jak i z wszytskim innymi organizacjami, które działają na rzecz równości płci w kwestii urlopów rodzicielskich.

Więcej informacji: PLENT – International Platform for Equal, Non-Transferable and 100% paid PARENTAL LEAVE (equalandnontransferable.org)

 

LI

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin