Aktualności

Jest projekt ustawy rządu wdrażający dyrektywę UE work-life balance

⚽️ w grze 🔥 – zostaliśmy zaproszeni do konsultacji publicznych w sprawie nowego projektu ustawy wdrażającego postanowienia dyrektywy work-life balance! 🔥

Razem z nami zaproszenie dostały: Stowarzysznie Prawa Pracy, Polskie Stowarzyszenia Zarądzania Kadrami, Krajowa Izba Gospodarcza (Polish Chamber of Commerce)Polskie Forum HRStowarzyszenie Agencji ZatrudnieniaPolska Izba HandluABSL Poland, Stowarzysznie Inspektorów Pracy RP, Związek Zawodowy Pracowników PIP, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Narodowe Centrum Rozwoju Demograficznego, IBS – Institute for Structural Research
Chcemy uzgodnić wspólne stanowisko!
Bo w GRUPIE jest SIŁA 🔥🔥🔥

Oto najważniejsze zmiany i nasze POSTULATY!:

✅Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni (nowy wymiar urlopu rodzicielskiego to 41 tygodni w przypadku ciąży pojedynczej i 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej)
TAK! ✅To bardzo dobra propozycja pozwalająca na to, aby małe dziecko dłużej pozostało pod opieką rodziców.

✅Przyznanie prawa indywidualnego do urlopu rodzicielskiego każdemu z rodziców.
TAK! ✅To realizacja zapisów dyrektywy – uściślenia wymaga wymiar tego prawa. Proponujemy, aby każdy z rodziców miał prawo indywidualne do połowy wymiaru powiększonego urlopu rodzicielskiego.

✅Ustanowienie 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego, jako wymiaru nietransferowalnego.
TAK! ✅Nietransferowalność stanowi dodatkową zachętę dla ojców do skorzystania z urlopu. Polega na tym, że jeśli ojciec nie wykorzysta swojej części urlopu świadczenie to przepada.

❌Ustanowienie płatności za 9 tygodniu urlopu rodzicielskiego dla ojców na poziomie 70%.
NIE! ❌Urlop musi być płatny na tyle wysoko, aby kompensować brak aktywności zawodowej. W Polsce to ojcowie przeważnie zarabiają więcej i utrzymują rodziny, dlatego aby umożliwić im spędzenie czasu ze swoim dzieckiem należy ustawić wynagrodzenie na najwyższym możliwym poziomie.
Proponujemy aby wynagrodzenie dla ojców ustawić na takim samym poziomie jak w przypadku opcji wniosku długiego dla kobiet – to jest na poziomie 81,5% (nowy projekt rządu). Tak samo jak kobietom – to jest sprawiedliwe.

✅❌Wydłużenie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (tj. syn, córka, matka, ojciec, małżonek) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Dodatkowe 3 dni bez prawa do wynagrodzenia.
TAK! ✅ dla wydłużenia!
NIE! ❌ dla braku płatności! Opieka nad seniorami i osobami zależnymi jest dużym wyzwaniem dla Polaków i ze względu na zmiany demograficzne będzie stanowić coraz większy problem,. W związku z powyższym rekomendujemy aby w dodanych 3 dniach w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy wypłacany za okres zwolnienia od wykonywania pracy.

Czy popieracie nasze postulaty?

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin