Aktualności

ING Hubs Poland partnerem strategicznym Fundacji Share the Care

Do partnerów strategicznych fundacji Share the Care dołączył ING Hubs Poland będący częścią globalnej grupy ING, dla której świadczy kompleksowe usługi IT oraz usługi operacyjne.

Koordynatorem projektu po stronie pracodawcy jest zespół Diversity Group for Women, który traktuje partnerstwo między rodzicami w procesie wychowywania dziecka jako narzędzie wspierające rozwój kobiet i sprzyjające kulturze różnorodności w organizacji.

„Różnorodność, akceptacja, życzliwość, otwartość są bliskie wartościom ING Hubs Poland. Włączamy się w promowanie partnerstwa, ponieważ pozwala ono obojgu rodzicom realizować się we wszystkich sferach życia. Łączy i angażuje zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Pozwala zbliżać ich perspektywy i budować zrozumienie. W świecie wielu antagonizmów to bardzo ważne” – mówi Paweł Michalik, Head of ING Hubs Poland.

„Cieszymy się, że ING Hubs Poland włączy się w promowanie partnerstwa i korzyści jakie z niego płyną dla wszystkich stron. Doceniamy dotychczasową aktywność pracodawcy w zakresie prowadzonych działań na rzecz różnorodności i inkluzyjności. Wierzymy, że nasze wspólne inicjatywy przyczynią się do lepszego zrozumienia idei partnerstwa i uznawania potencjału kobiet na rynku pracy” – mówi Karolina Andrian, Prezeska Fundacji Share the Care.

Jako sygnatariusz Karty Różnorodności oraz Deklaracji ABSL Diversity and Inclusion, ING Hubs Poland aktywnie działa na rzecz tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej zapewniającej poszanowanie różnorodności, edukowania pracowników i potencjalnych kandydatów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, rozwijania oraz propagowania i realizowania polityki równego traktowania.

„Nasza organizacja stwarza możliwości rozwoju dla wszystkich pracowników bez względu na płeć, a kobiety chcą z tych możliwości korzystać. Jako pracodawcy mamy olbrzymią rolę do wykonania w obszarze odczarowywania stereotypów płciowych – możemy pokazywać, że macierzyństwo nie stoi w sprzeczności z rozwojem zawodowym, a tata może być tak samo dobrym opiekunem dla swojego dziecka jak mama” – mówi Anna Daszczyńska, Head of HR ING Hubs Poland.

W ING Hubs Poland każdy pracownik może dołączyć do „Diversity Groups”, których celem jest wspieranie potrzeb i działanie na rzecz określonej grupy pracowniczej, jednocześnie zwiększając świadomość i zrozumienie różnorodności oraz inkluzji wśród pracowników w całej organizacji. Przykładem takiej inicjatywy jest „Diversity Group for Women”, która powstała, aby wzmocnić pozycję kobiet w kluczowych aspektach ich życia zawodowego i codziennego. Poza tym, w firmie działają jeszcze Culture Diversity Group oraz Rainbow Lions skupione na międzynarodowej działalności kulturowej oraz LGBTQ+.

‘’Szczególnie ważne jest to, że w działania na rzecz kobiet staramy sie włączać mężczyzn. Tylko pracując razem osiągniemy nasze cele. Grupa powstała, aby wspierac kobiety w kluczowych aspektach ich życia zawodowego i codziennego oraz, aby stworzyć dla nich wspierającą społeczność w organizacji bez względu na płeć. Naszą misją jest budowanie sieci aktywnych zawodowo pracowników działających na rzecz równych szans dla każdego człowieka.’’ – mówi Aneta Sarnik-Sawicka, Diversity Group for Women Leader, ING Hubs Poland i podkreśla, że nawet jeśli dany pracownik sam nie jest rodzicem to wrażliwość na potrzeby innych jest ważna ze względu na społeczność, w której funkcjonuje.

ING Hubs Poland wspólnie z Fundacją Share the Care planują serię webinarów na temat partnerstwa, równości i równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz opracowanie materiałów edukacyjnych dla pracowników. Pracodawca został partnerem portalu teamrodzina.pl oraz kampanii „Facet na 100 PRO” towarzyszącej Dniu Ojca.

Kamila Heitzman, Lead Employee Journey Expert oraz Tomasz Zięba, Expert Lead Labor Relationsoraz dołączą do Rady Programowej Fundacji Share the Care, która jest ciałem doradczym opiniującym strategiczne projekty Fundacji. W skład Rady wchodzą ekonomiści, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, politycy i przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych.

„Bardzo cieszę się na naszą współpracę. Narzędzia i działania, które przygotowujemy wspólnie z Fundacją Share the Care z pewnością przybliżą nas do realizacji naszych celów związanych z różnorodnością i równością. Dbając również o naszą silną markę jako pracodawcy zależy nam na tym, aby nasi pracownicy czuli, że mają pełne wsparcie, jeśli chodzi o ich dodatkowe  zaangażowanie, które mogą podejmować w ramach prowadzonych inicjatyw. Bardzo ich do tego zachęcamy stwarzając im przestrzeń do współpracy, ponieważ chcemy, aby byli dumni z bycia częścią naszej społeczności”. – mówi Marta Basa, Employer Branding and Diversity & Inclusion Expert at ING Hubs Poland.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin