Aktualności

Gdzie jest dyrektywa WORK-LIFE BALANCE?

Gdzie jest dyrektywa WORK_LIFE BALANCE ❓
Otóż 10.01.2023 była na Radzie Ministrów:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118)
Wnioskodawca: Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Projekt ustawy przechodził pewne zmiany (z informacji do Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wiemy, że nie są to znaczące zmiany), ale niestety nie jest on dostępny publicznie 😒

Jakich zmian możemy się spodziewać po wdrożeniu dyrektywy wlb?
➡ wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 41 tygodni i zwiększenie wysokości zasiłku z 60% na 70% za ten urlop
➡ wprowadzenie 9-cio tygodniowej części urlopu rodzicielskiego nietransferowalnej (płatnej 70%)
➡ wprowadzenie 2 dni urlopu z powodu siły wyższej, płatnego na poziomie 50% wynagrodzenia
➡ wprowadzenie 5 dni urlopu opiekuńczego na opiekę nad bliskimi członkami rodziny (syn, córka, matka, ojciec, małżonek) bez prawa do wynagrodzenia
➡ wprowadzenie możliwości elastycznej organizacji pracy dla rodziców wychowujących dzieci do lat 8 (z prawem pracodawcy do odmowy z pisemnym uzasadnieniem)
➡skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z 2 lat do 1 roku

Co o tym myślimy?

📢 W ocenie Fundacji Share the Care odpłatność na poziomie 70% za nietransferowalną część urlopu rodzicielskiego jest niewystarczająca i niezgodna z art. 8 dyrektywy #wlb.
Fundacja proponuje dwie możliwe poprawki do wyboru:
1) zwiększenie odpłatności do 90% za część nietransferowalną drugiego rodzica
2) wprowadzenie #bonusdlarodziny, który parom, w których oboje rodziców wykorzystuje część nietransferowalną (i matka i ojciec) przysługuje wyrównanie zasiłku do 100% za 9 tygodni nietransferowalnej części urlopu rodzicielskiego każdego z rodziców.

📢 Drugim ważnym zapisem ustawy, z jakim się nie zgadzamy jest umożliwienie korzystania z urlop rodzicielskiego w trakcie urlopu macierzyńskiego. Postulaty równości płci, o których mówi dyrektywa są możliwe do zrealizowania jeśli ojcowie będą korzystać ze swojej części urlopu rodzicielskiego samodzielnie, bez obecności matki dziecka. Daje to szanse ojcom na budowanie pozycji równoprawnego i niezależnego opiekuna dziecka, a nie pomocnika matki dziecka.

Przypomnijmy, że Polska jest opóźniona 5 miesięcy z wdrożeniem dyrektywy work-life balance. Zgodnie z dyrektywą czas na wdrożenie nowych przepisów minął 2 sierpnia 2022 roku.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin