Aktualności

Fundacja Share the Care w sejmie

We wtorek całym zespołem Fundacji w składzie Sylwia ZiemackaAgnieszka FedorAgnieszka SzydlikKarolina AndrianMarta BemMałgorzata Adamowicz na zaproszenie sejmowej podkomisji stałej do spraw polityki społecznej przedstawiliśmy postulaty Fundacji w kontekście projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę work-life balance.

Apelujemy do rządu o zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za nietransferowalną część urlopu rodzicielskiego drugiego rodzica z 70% do 90%.

Gwarantuje to zrealizowanie celu dyrektywy, którym jest po pierwsze wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez bardziej równomierne rozłożenie opieki nad dziećmi pomiędzy rodziców.

Przedstawiliśmy dwie alternatywne propozycje poprawek do projektu ustawy:
1) zmiana zapisu w art. 11 ust 4 punktu 3f na:
„Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w części przysługującej drugiemu rodzicowi dziecka, o której mowa w art. 1821a § 4 Kodeksu pracy (chodzi o 9 tyg. urlopu nietransferowalnego), wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku”

2) dodanie w art 11 ust 4 punktu 3i BONUSU DLA RODZINY:
„Rodzicom, którzy korzystają z urlopu rodzicielskiego w wymiarze przynajmniej 9 tyg. każdy, przysługuje bonus w wysokości wyrównania zasiłku macierzyńskiego do 100% za nietransferowalną część 9 tygodni urlopu rodzicielskiego każdego z rodziców.”

Poruszaliśmy też kwestię zapisu umożliwiającą ojcom korzystanie z urlopu rodzicielskiego w czasie urlopu macierzyńskiego. Ojcowie potrzebują korzystać z urlopu bez obecności matki, aby budować swoją pozycję niezależnego i równorzędnego opiekuna dziecka.

Tylko jeden krok dzieli nas od dobrego wdrożenia dyrektywy.
Aby ogrom pracy włożonej w przygotowania projektu ustawy nie został zmarnowany, warto przyjrzeć się naszej argumentacji i zaproponowanym poprawkom.

Link do nagrania posiedzenia podkomisji:⬇️
https://tiny.pl/w7xnl
Podsumowanie zmian związanych z wdrożeniem dyrektywy:⬇️
https://tiny.pl/wh31v

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin