Aktualności

FUNDACJA NA WYDARZENIU COFACE W AMSTERDAMIE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWYM NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI

Fundacja Share the Care została przyjęta do Coface Famielies Europe – organizacji europejskiej z 50-letnim doświadczeniem.

Założona w 1958 r. i obejmująca ponad 50 organizacji członkowskich w 23 krajach europejskich.

COFACE Families Europe to sieć, która reprezentuje miliony rodzin, wolontariuszy i profesjonalistów .  Odpowiada się za silną polityką społeczną, która uwzględnia potrzeby rodziny i gwarantuje równe szanse dla wszystkich rodzin . Jej obszar pracy obejmuje politykę społeczną i rodzinną, edukację, prawa osób niepełnosprawnych, równouprawnienie płci, prawa dzieci, migrację, kwestie konsumenckie, a także wpływ rozwoju technologicznego na rodziny. Misją COFACE jest służenie jako zaufany podmiot zajmujący się mainstreamingiem rodziny oraz głosem i potrzebami rodzin w UE i poza nią. Osiąga to poprzez koordynacjęmiędzy organizacjami członkowskimi COFACE w celu oceny potrzeb rodzin na poziomie oddolnym. Aby następnie powiązać te informacje/potrzeby z odpowiednimi mechanizmami polityki na poziomie.

W dniach 13-15.06 w Amsterdamie odbyła się konferencja członków Coface Families Europe.
Organizacje między innymi z Francji, Belgii, Holandii, Słowenia, Węgier dyskutowały o tym jakie wyzwania stoją przed współczesnymi rodzinami.
Celem spotkania było dzielenie się przykładami jakie są sposoby na wsparcie rodzin w różnych krajach Europy oraz jak możemy zapewnić skuteczna opiekę dzieciom, osobom starszym oraz innym członkom rodziny.

Nasza obecność była możliwa dzięki  finansowaniu  ze środków NIW-CRSO. 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin