Aktualności

Webinar Prawny-Rodzicielstwo w zgodzie z prawem

Aby skorzystać ze swoich praw, trzeba je najpierw poznać!    Czy znasz swoje prawa jako rodzic?  Wiesz, jakie korzyści przysługują zarówno mamie, jak i tacie po narodzinach dziecka? W kwietniu 2023 r. w Polsce weszła w życie unijna dyrektywa work-life balance, która między innymi zmieniła sytuację ojców i nadała im indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego…

Read more
ZUS

ZUS i Fundacja Share the Care łączą siły

ZUS oraz Fundacja Share the Care podpisały umowę o współpracy partnerskiej w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i badawczej z obszaru ubezpieczeń społecznych dla rodziców po urodzeniu się dziecka, w szczególności wynikających z wdrożenia dyrektywy unijnej work-life balance. Celem jest zwiększenie świadomości prawnej mam i ojców, m.in.: tych dotyczących urlopów rodzicielskich dla mężczyzn.     Opieka rodzicielska jest jednym…

Read more

Partnerstwo w Rodzicielstwie-Webinar

Zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar psychologiczny – Partnerstwo w Rodzicielstwie, 19.03.2024, godz. 20:00 Jacy są współcześni rodzice? W momencie, gdy stajemy się rodzicami, musimy wkomponować nowe doświadczenie w naszą tożsamość: bycie matką i bycie ojcem. Wpływ na to, jakim rodzicem będziemy, jaką rolę odgrywamy jako matka czy ojciec, oraz jak kształtuje się nasze partnerstwo w…

Read more

About Us

Creating a World of Equal Opportunities Share the Care Foundation advocates for a partnership model of family that enables parents to fulfill themselves in all aspects of life, while providing children with the opportunity to build close bonds with both parents. We focus on three pillars of action: supporting employers in building a conducive culture in…

Read more
nordea

Nordea becomes a strategic partner of Share the Care Foundation

The Polish branch of Nordea Bank Abp S.A., part of the global Nordea Group, joins the Share the Care Foundation as a strategic partner. The branch is an integral part of the largest bank in Northern Europe. „We are brought together by shared values and goals. We believe that the past experience of an organisation that has…

Read more
Nordea

Nordea-nowym partnerem strategicznym Fundacji

Do partnerów strategicznych fundacji Share the Care dołącza Nordea Bank Abp S.A. oddział w Polsce, będący częścią globalnej grupy Nordea. Oddział jest integralną częścią największego banku w Europie północnej. „Połączyły nas wspólne wartości i cele. Wierzymy, że dotychczasowe doświadczenia organizacji, która równość i różnorodność stawia w centrum swojej kultury organizacyjnej wzbogacą nasze tegoroczne kampanie i działania,” – mówi Karolina Andrian,…

Read more
rodzice

Rodzice na etacie

Forbes Women, Fundacja Share the Care oraz UNGC Network Poland startują z 2 edycją rankingu pracodawców, którzy wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez działania budujące równość rodzicielską.  Pomimo modernizacji, wzrostu gospodarczego i wzrostu odsetka zatrudnionych kobiet w XX wieku, przez długi czas różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn prawie się nie zmniejszała.…

Read more

Uprawnienia rodziców w 2024 roku

Z jakich uprawnień mogą korzystać rodzice dzieci urodzonych w 2024 roku? Według zapowiedzi partii, które tworzą nowy rząd, polskich pracowników już w 2024 r. czekają spore zmiany. Wizja reform rynku pracy, zawarta w umowie koalicyjnej, skupia się m.in. na dążeniu do równości płci i wsparciu kobiet w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka. Na co…

Read more
karta różnorodności

Nagroda Karty Różnorodności

Karta Różnorodności organizuje kolejną odsłonę inicjatywy kierowanej do pracodawców zaawansowanych w obszarach Diversity, Equity & Inclusion. Nagradzane są m.in. działania na rzecz grup narażonych na dyskryminację, a także prowadzone cykle szkoleniowe czy projekty międzysektorowe ukierunkowane na różnorodność, równość i włączanie. Organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydarzenie wpisuje się w obchody European Diversity Month pod egidą…

Read more

Jak dobrze rozmawiać w związku-Webinar

Zdarza się, że nasze słowa są interpretowane inaczej niż byśmy sobie tego życzyli, a czasem nawet nie mówimy w ogóle, zakładając, że partner sam zrozumie. Chociaż  wszyscy chcemy dobrze i mamy dobre intencje, to w praktyce różnie to wychodzi… Dlatego tak ważna jest umiejętność otwartej rozmowy i skutecznej komunikacji w związku. Serdecznie zapraszamy pary w…

Read more