Aktualności

RAPORT STATE OF THE WORLD’S FATHERS 2023

Raport

Wyobrażacie sobie świat, w którym wszyscy mają dostęp do opieki zdrowotnej oraz edukacji? W którym mężczyźni i chłopcy dzielą opiekę na równi z
kobietami i dziewczętami a  urlop rodzicielski dla wszystkich rodziców jest normą? Oraz  gdzie każde gospodarstwo domowe ma przystępną cenowo opiekę nad dziećmi  a także wysokiej jakości wsparcie w opiece nad starzejącymi się członkami rodziny?

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „State of the World’s Fathers 2023 Centering Care in a World in Crisis”
Raport do pobrania na stronie: https://www.equimundo.org/resources/state-of-the-worlds-fathers-2023/

Tam szereg rekomendacji jak dążyć do równości i balansu między płciami.

Opieka na osobami zależnymi

Wcześniej wspominana opieka nad osobami zależnymi w dużej mierze związana jest z płcią. Kobiety częściej rezygnują z aktywności zawodowej, społecznej i angażują się w opiekę nad dziećmi, rodzicami, teściami czy bliskimi chorymi osobami. Fakt  nieodpłatnej  pracy opiekuńczej kobiet powoduje zmniejszenie udziału ich w rynku pracy oraz zmniejszony udział w życiu publicznym i politycznym. Dlaczego tak jest i jak to zmienić – na te pytania znajdziecie odpowiedź w raporcie.

W raporcie przeczytacie również o  kwestii wdrożenia dyrektywy work life balance w Polsce, której nasza fundacja zajmowała się od początku drogi legislacyjnej.  Implementacja zapisów dyrektywy to ważny krok w kierunku uznania ojców za równoprawnych opiekunów. To także bardzo ważny krok w kierunku równości rodzicielskiej, która jest nierozerwalnie związana z równością na rynku pracy. Dlaczego? Bo nadanie ojcom 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, i to w dodatku takich, których nie mogą przekazać mamie, było motywowane chęcią poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy

 

 

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin