Aktualności

RÓWNOCZESNE KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH PRZEZ MAMĘ I TATĘ

Kontynuujemy historię Kasi i Tomka.

Po urodzeniu córki Kasia wykorzystała urlop macierzyński, a następnie 3 miesiące urlopu rodzicielskiego. Pozostałą cześć urlopu rodzicielskiego wykorzystał Tomek. Oboje mogliby skorzystać z urlopu wychowawczego ale zamiast tego wolą
📣📣📣 równocześnie 📣📣📣 skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 186(7) Kodeksu pracy) i wcześniej wychodzić z pracy, żeby wspólnie opiekować się dzieckiem.
Dodatkowym plusem takiego rozwiązania byłaby ochrona ich stosunków pracy przez okres korzystania z tego rozwiązania (nie więcej jednak niż przez 12 miesięcy – zgodnie z art. 186(8) Kodeksu pracy).

Czy mogą? 🤔
Niestety, przepisy Kodeksu pracy (art. 189 (1)) ustanawiają zakaz jednoczesnego korzystania przez rodziców z niektórych uprawnień rodzicielskich, w tym z obniżonego wymiaru czasu pracy. Zakaz ten nie wyklucza jednak dzielenia się tym uprawnieniem rodzicielskim, pod warunkiem, że Kasia i Tomek nie będą z niego korzystać w tym samym czasie.

Jeżeli chcą oboje skorzystać z takiej opcji, Kasia powinna złożyć swojemu pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (np. do ¾ etatu) na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze (pamiętajmy przy tym, że obniżony wymiar czasu pracy nie może być niższy niż połowa pełnego etatu). Tomek będzie mógł rozpocząć korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy dopiero po zakończeniu korzystania przez Kasię z obniżonego wymiaru czasu pracy.

_________________
Artykuł jest częścią akcji #RODZICIELSTWOwZGODZIEzPRAWEM prowadzonej przez Fundacja SHARE THE CARE oraz Marzena Pilarz-Herzyk z Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl i Agnieszka Fedor z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak z okazji wypadającego w tym roku wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin