Rada programowa

dr Agnieszka Kozłowska

Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu

Dr Agnieszka Kozłowska prowadzi prace badawcze i dydaktykę w Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkinią zespołu ds. polityki oświatowej 2030 miasta Poznania oraz współzałożycielką grupy badawczej „Płeć i Edukacja”. W latach 2007-2019 była polityczką: posłanką, europosłanką i sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania. W Sejmie pracowała w Komisji Edukacji, Komisji Zdrowia, a także Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; zaangażowana m.in. w prace nad ustawą żłobkową i interwencje dotyczące praw ojców. W Parlamencie Europejskim pracowała w Komisji ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Zatrudnienia i Polityki Społecznej. W 2019 r. była m.in. sprawozdawczynią raportu o dyrektywie „work-life-balance” z ramienia Komisji ds. Praw Kobiet oraz członkinią zespołu negocjacyjnego w trilogu dotyczącym tego dokumentu.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin