Projekty

CYKL SZKOLEŃ DLA RODZICÓW W WYBRANYCH SZKOŁACH RODZENIA

Oferujemy przeprowadzenie bezpłatnych modułów szkoleniowych (można wybrać dwa, a można tylko jeden) on-line dla podopiecznych szkół rodzenia:

  • Warsztat prawny na temat praw rodziców po urodzeniu się dziecka
  • Warsztat psychologiczny przygotowyjący parę na pojawienie się nowego potomka w ...

    Czytaj dalej

Portal #TEAM RODZINA

Portal teamrodzina.pl to pierwszy w Polsce portal partentingowy, w którego centrum są rodzice (a nie dzieci). Piszemy o relacjach między nimi, o relacjach rodziców z dziećmi, potrzebie realizowania się w innych sferach życia, kwestiach zawodowych, finansowych, prawnych i społecznych. Nie oceniamy. Nie narzucamy jedynego ...

Czytaj dalej

Dyrektywa UE WORK-LIFE BALANCE

KONTEST Impulsem do powstania Fundacji Share teh Care była przyjęta w 2019 roku dyrektywa unijna work-life balance, która zakłada, że każdy kraj członkowski musi wdrożyć nietransferowalne, 2-miesięczne urlopy rodzicielskie dla mężczyzn. W Polsce obecnie prawo pozwala na dzielenie się urlopem ...

Czytaj dalej

Przewodnik dla pracodawców

„50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem.” to tytuł przewodnika przygotowywanego przez fundację Share The Care skierowanego do przedstawicieli biznesu. Premiera przewodnika zaplanowana jest na 18 maja 2020 roku. Przewodnik ma podkreślić rolę pracodawcy ...

Czytaj dalej

Prawo obojga RODZICów do RODZICielskiego

Jesteś w ciąży i zastanawiasz się jakie są Twoje prawa, jako pracownika? A może zostałeś ojcem i myślisz czy możesz wziąć urlop rodzicielski i jak to ustalisz ze swoim pracodawcą? Albo jesteś pracodawcą i chcesz sprawdzić, czy możesz zaoferować więcej wsparcia swoim pracownikom? Pracujemy nad prezentacją, która ...

Czytaj dalej

Ankieta dla ojców

Jesteś ojcem po urlopie rodzicielskim? Jeśli tak, wypełnij naszą ankietę. Zebrane informacje pomagają nam w tworzeniu nowych rozwiązań i działań wspierających młodych ojców. Link do ankiety: [btn color="primary" size="default" ...

Czytaj dalej

Podcast Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki

Rozmawiamy o urlopach rodzicielskich w Polsce i na świecie ? a szczególnie o tym jak można taki urlop podzielić między kobietę i mężczyznę. W Polsce ojcowie mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego ? jednak w 2018 roku z takiego urlopu skorzystało tylko 4 400 mężczyzn. Naszym zdaniem to zdecydowanie za mało ? chcemy ...

Czytaj dalej