Aktualności

Fundacja Share the Care patronem nagrody Karty Różnorodności

JESTEŚMY PATRONEM Nagrody Karty Różnorodności!
Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw pracodawców z zakresu DEI (ang. diversity, equity, inclusion – różnorodność, równość, włączanie).
Do Nagrody Karty Różnorodności można zgłaszać inicjatywy firm, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów, instytucji publicznych.
Organizatorem konkursu jest Karta Różnorodności
Zachęcamy do zgłoszenia swoich organizacji do 16.10!
W jury konkursu zasiada prezeska naszej Fundacji Karolina Andrian.
Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach: DEI w biznesieDEI w sektorze pozabiznesowym oraz DEI w samorządach. W kategorii DEI w biznesie poznamy laureatów w obszarach: partnerstwo (za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością), aktywizm korporacyjny (za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie), zarządzanie kryzysem uchodźczym (za działania na rzecz włączenia społecznego migrantów_ek), wolontariat pracowniczy (za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością), nowatorskie podejście (za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością).
Działania, które można zgłaszać do nagrody, to m.in. inicjatywy  na rzecz wybranych grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, rodzice, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBT+), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, np. plan równości płci, polityka antydyskryminacyjna.
Nie wahaj się, pokaż innym, co robicie w zakresie DEI w swojej organizacji. Zapraszamy!
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin