Zespół

Karolina Andrian

Fundatorka i Prezeska Fundacji

Paulina Janiak

Zarząd Fundacji

Agnieszka Kaczmarczyk

Zarząd Fundacji

Paweł Maciaszek

Rada Fundacji

Sylwia Ziemacka

Rada Fundacji

Marta Zalewska

PR Konsultant

Joanna Włodarczyk

Ekspertka, współprowadząca podcast Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki