Zarząd

Paweł Maciaszek

Rada Fundacji

Prezes Stowarzyszenia SKAT – Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, prezes Fundacji POMOCOWNIA Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Terapeuta, trener biznesu  i trener umiejętności psychospołecznych, mediator rodzinny, trener grup ojcowskich. Prowadzi interwencje kryzysowe, terapię indywidualną, terapię par i grupy wsparcia. Od roku 2015 Przewodniczący Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. dzieci, młodzieży i rodziny przy BPiPS m.st Warszawy.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin