Aktualności

Nordea

Nordea jest jednym z czołowych skandynawskich pracodawców w obszarze bankowości z siedzibą główną w Helsinkach. Powstała w 2000 roku na skutek połączenia czterech nordyckich banków: fińskiego Merita Bank, szwedzkiego Nordbanken, duńskiego Unibanku oraz norweskiego Christiania Bank. Jej akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych w Sztokholmie, Helsinkach oraz Kopenhadze.
Od 2010 roku Nordea działa w Polsce pod nazwą Nordea Bank ABP SA z biurami ulokowanymi w Łodzi, Gdańsku, Gdyni i Warszawie.
Podstawą nordyckiego zadowolenia jest m.in. życie w zgodzie z naturą i wysoki poziom zaufania
społecznego, ale też skandynawski model zawodowy, zakładający m.in.: płaską strukturę, zachowanie równowagi między pracą i życiem osobistym i stałą dbałość o dobrostan pracowników.
Nasza kultura pracy opiera się na czterech wartościach: Współpracy, Pasji, Odwadze i
Odpowiedzialności. Cenimy ducha pracy zespołowej, ponieważ wierzymy, że tylko poprzez współpracę jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwy sukces.
Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin