Aktualności

30% Club Poland

30% Club to globalna kampania społeczna na rzecz zwiększenia różnorodności płci we władzach spółek, angażująca osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych firm do działania i budowania inkluzywnej kultury korporacyjnej. W Polsce celem kampanii jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm do co najmniej 30 proc, w szczególności w największych polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG140.

30% Club wyznaje zasadę, że równowaga płci w zarządach, radach nadzorczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych jest dobra dla biznesu i przynosi wymierne korzyści biznesowe, gdyż sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, a wybor osób na najwyższe stanowiska jest dokonywany z całej dostępnej puli talentów. Różnorodne i inkluzywne miejsca pracy odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz poprawie reputacji i wzmocnieniu marki.

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin