O fundacji

O fundacji

Fundacja Share the Care powstała  w 2019 roku. Naszą misją jest przygotowanie społeczeństwa na zmiany w obszarze dzielenia się opieką nad dzieckiem między kobietą i mężczyzną. 

W kwietniu 2019 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę work-life balance, która zakłada, że każdy kraj członkowski musi wdrożyć nietransferowalne, 2-miesięczne urlopy rodzicielskie dla mężczyzn.

Obecnie prawo pozwala na dzielenie się urlopem rodzicielskim. Jednak ze względu na to, że ojciec może przekazać urlop matce, na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce tylko 1% ojców. Chcemy, aby podział urlopu w wymiarze 50/50 był coraz bardziej popularny. Dlaczego? Bo widzimy w tym korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron: dzieci, kobiet, mężczyzn, ale też szerzej – społeczeństwa i gospodarki.

Jednak, aby mężczyźni byli gotowi na branie urlopów, a kobiety na dzielenie się nimi, przed nami szereg wyzwań. Fundacja Share The Care powstała po to, aby im sprostać.