Równe szanse rodziców na rynku pracy a gospodarka

Data:
15/06/2020

Godzina:
10:30

Równe szanse rodziców na rynku pracy a gospodarka

Dane GUS z 2019 r. pokazują, że wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej w Polsce są bardzo niskie, szczególnie dotyczy to kobiet. Nadal pokutuje kulturowe oczekiwanie, że młoda kobieta będzie sama opiekowała się dziećmi i domem, zaś ta dojrzała zajmie się wnukami i seniorami. Z kolei

Polski Instytut Ekonomiczny w swoich badaniach wskazuje, że nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy. Dlaczego warto zachęcać kobiety do powrotu do pracy i dzielenia się z ojcem dziecka urlopem rodzicielskim, a mężczyzn do korzystania z ich praw rodzicielskich ? Jak może na tym zyskać  polskie społeczeństwo i gospodarka?  

MODERATOR

KAROLINA ANDRIAN

Prezeska Fundacji Share The Care

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

PRELEGENCI

EWA RUMIŃSKA-ZIMNY

Doktor nauk ekonomicznych, Wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej (SGH)

Ekonomistka, ekspert ONZ i UE ds. gender, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej (SGH). Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

IGA MAGDA

Wiceprezeska zarządu, Instytyt Badań Strukturalnych (IBS)

Doktor hab. nauk ekonomicznych, prof. SGH w Katedrze Ekonomii I. Wykłada makroekonomię, ekonomię pracy i ekonomię zdrowia. Jest także członkinią sieci IZA Research Fellows. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie koordynowała prace badawcze oraz współpracowała z Grupami Roboczymi Komisji Europejskiej i OECD w obszarze rynku pracy i polityki społecznej. W pracy badawczej zajmuje się problematyką rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i zdrowia. Autorka i współautorka publikacji z tych obszarów.

Paweł Kubicki

profesor, Szkoła Głowna Handlowa

Socjolog i ekonomista, profesor nadzwyczajny w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH. Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji badań społecznych, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Autor publikacji poświęconych problematyce wykluczenia społecznego, rynku pracy i niepełnosprawności. Zwolennik wydłużenia obowiązkowych urlopów ojcowskich.

Michał Myck

Dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA

Doktor nauk ekonomicznych, w 2015 roku uzyskał habilitację na Freie Universität Berlin. Wcześniej pracował w Institute for Fiscal Studies w Londynie i w DIW-Berlin. Jest afiliowany przy IZA-Bonn i Universität Greifswald. Jego prace badawcze koncentrują się na modelowaniu wpływu regulacji rynku pracy na zatrudnienie i decyzje emerytalne oraz na analizie właściwości systemów podatkowo-świadczeniowych i kwestiach związanych z pomiarem ubóstwa i nierówności.

EWA CUKROWSKA-TORZEWSKA

Doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z rodzicielstwem i jego wpływem na zatrudnienie oraz płace kobiet i mężczyzn, sytuacją kobiet na rynku pracy oraz nierównościami płci. Jej prace badawcze obejmują również zagadnienia z zakresu polityki społecznej i prorodzinnej.