Rodzicielstwo w zgodzie z prawem

Data:
08/06/2020

Godzina:
10:30

Rodzicielstwo w zgodzie z prawem

Biorąc pod uwagę znaczenie uczestniczenia ojców w procesie wychowania dziecka, obecną sytuację kobiet na rynku pracy, jak również dążenie do zapewnienia pracownikom możliwości zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, zachęcenie mężczyzn do korzystania z uprawnień rodzicielskich zapewni zmianę sytuacji społecznej i zrównoważenie roli obojga rodziców. Jakie możliwości daje już dziś ojcom i matkom kodeks pracy, a co umożliwi dyrektywa unijna dotycząca nietransferowalnych płatnych dwumiesięcznych urlopów rodzicielskich dla mężczyzn, która powinna wejść w życie w połowie 2022? 

MODERATOR

KAROLINA ANDRIAN

Prezeska Fundacji Share the Care

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

PRELEGENCI

AGNIESZKA FEDOR

Partner, Kancelaria prawna SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Partner, adwokat w SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradza pracodawcom z różnych sektorów gospodarki w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych, z pasją negocjuje ze związkami zawodowymi.

MAGDALENA PIECHOWICZ

Prawnik, Kancelaria prawna SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Specjalista w prawie pracy oraz ubezpieczeń społecznych w w SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Doradza w sprawach zatrudniania, zwolnień, restrukturyzacji i przejść pracowników.

Marzena Pilarz Herzyk

MamaPrawniczka.pl

Jestem mamą synów Oskara, Oliwiera i Olafa. Aktywnie działającą prawniczką. Artystką z zamiłowania. Wzrusza mnie, gdy syn obejmuje mnie małymi rączkami, mówiąc: „kocham Cię dużooo”.
Z awansem na najważniejsze stanowisko Mama, stworzyłam autorski blog MamaPrawniczka.pl, który dzisiaj jest wsparciem dla tysięcy Kobiet (i nie tylko) .
Zawodowo przez kilka lat związana byłam z zarządzaniem przedsiębiorstwami, procedurami prawnymi i finansowymi. Dzisiaj pomagam kobietom, które swoje macierzyństwo chcą łączyć z pracą zawodową etatową lub chcą rozpocząć prowadzenie swojej firmy. Rozwiązuje zagadnienia związane m.in z prawem pracy.
Prowadzę również autorskie warsztaty, podczas których udowadnia, że prawo może być ciekawe i warto się z nim przyjaźnić. Wydaję też LawBooki, który są przewodnikami po zagadnieniach prawnych.