Mama i tata na rodzicielskim – nowy kontekst społeczny?

Data:
18/05/2020

Godzina:
10:30

Mama i tata na rodzicielskim – nowy kontekst społeczny?

Czy tradycyjny model rodziny w Polsce odchodzi do lamusa? Wiele wskazuje na to, że tak właśnie jest, jednak dogmaty w tym obszarze ciągle mają się znakomicie. Pierwszy z nich – rodzina to instytucja, która musi bazować na związku małżeńskim, kolejny –  mężczyzna musi być niezależny finansowo, by móc utrzymywać całą rodzinę, trzeci  –  w rodzinie powinno się rodzić jak najwięcej dzieci, i wreszcie –małżeństwo to związek na całe życie. To model żywcem wyjęty z PRL lub okresu międzywojnia. Czy nadal aktualny?

MODERATOR

Karolina Andrian

Prezeska Fundacji Share the Care

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

PRELEGENCI

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prawnik, nauczyciel akademicki, działacz na rzecz praw człowieka. Wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2010–2015), członek rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur (2013–2014). Od 9 września 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich.

Marta Rybicka

Business Unit Director, IQS

Business Unit Director w agencji badawczej IQS, socjolog, menedżer. Wiele lat doświadczenia w badaniach marketingowych, zarówno po stronie agencji badawczej, jak i klienta. Poza projektami komercyjnymi realizowała wiele projektów społecznych, np. dla Fundacji Kwiat Kobiecości czy Fundacji Global Dignity Poland. Współtworzyła projekty syndykatowe na temat konsumpcji treści video (Video Love Story), gamingu (Game Story) czy też pogłębioną analizę młodego pokolenia (Świat Młodych). Członek PTBRiO.

KATARZYNA WILKOŁASKA – ŻUROMSKA

Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet

Prawniczka, feministka. Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację na Collegium Civitas w Warszawie. Stypendystka Universidad Autonoma de Madrid w ramach programu „Spanish Law, Politics and Economics„. W latach 2011-2019 r. starsza specjalistka w Zespole do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, potem (2017-2019) asystentka Zastępczyni RPO ds. równego traktowania, gdzie zajmowała się sprawami dotyczącymi dyskryminacji ze względu na płeć oraz współpracą międzynarodową. W latach 2017-2019 koordynatorka grupy roboczej Gender Equality Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania EQUINET. Autorka i współautorka publikacji dotyczących głównie realizacji zasady równego traktowania ze względu na płeć.

DR TOMASZ DĄBROWSKI

Inicjator i Wiceprezes, Diversity Hub

Ekspert Diversity & Inclusion, realizujący wdrożenia dla największych firm w Polsce. Wprowadził przedmiot „Zarządzanie różnorodnością” do programu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współtwórca metodyk badawczych (ESA – satysfakcja pracowników, AOC – kultura organizacyjna, Diversity Audit). Ekspert w międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach rozwoju innowacji w obszarze zarządzania ludźmi.

JAREK KANIA

Założyciel bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy

Inżynier Humanista. Autor bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy. Tata
trzech córek. Wciąż szuka sposobów, by stawać się lepszym rodzicem.

DR DOROTA WISZEJKO-WIERZBICKA

Psycholog, Uniwersytet SWPS

Psycholog, seksuolog i mediator rodzinny, adiunkt Uniwersytetu SWPS. Autorka artykułów na temat rodzicielstwa, dorastania oraz kompetencji społeczno-emocjonalnych i dobrostanu. Prowadzi prywatną praktykę, pomagając zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym w ramach terapii indywidualnej, grupowej oraz terapii par.

Paulina Janiak

Prezeska, Femmeritum

Psycholog, coach i Game Coach certyfikowany przez Normann Benett Academy. Zawodowo, jako właścicielka Femmeritum, zajmuje się tematyką równowagi praca-życie oraz praca-rodzina, wdrażając rozwiązania z tego zakresu w polskich i zagranicznych organizacjach.