Projekty

#Dyrektywa2022 – WSPARCIE RÓWNOŚCI RODZICIELSKIEJ PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE DYREKTYWY UE WORK-LIFE-BALANCE

Dyrektywa Work-Life-Balance a Pracodawcy

W 2022 roku wdrożona zostanie Dyrektywa UE Work-Life-Balance nakładająca wymóg 2-miesięcznych urlopów rodzicielskich wyłącznie dla ojców. Obecnie prawo pozwala na dzielenie urlopu rodzicielskiego pomiędzy rodziców, ale na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego decyduje się w Polsce tylko 1% ojców (dane ZUS, 2019). Jak wynika z badań Fundacji SHARE THE CARE, niemal 2/3 mężczyzn ocenia rolę pracodawcy jako znaczącą we wspieraniu mężczyzn w korzystaniu z urlopów rodzicielskich (IQS, 2020). Dyrektywa stanowi szansę na dla Pracodawców na zbudowanie strategii wokół nowego obszaru CSR i zyskanie miana lidera zmian.

Przyszłość Pracodawców

Wdrożenie Dyrektywy będzie skutkować rosnącą rolą Pracodawców w zakresie:

– umożliwienia pracownikom-mężczyznom łączenia roli pracownika i ojca w satysfakcjonujący dla nich sposób;

– wspierania kobiet w zakresie wyrównanie ich pozycji na rynku pracy;

– w efekcie, dbałości o dobrą relację dzieci z obojgiem rodziców.

Pracodawcy stają przed unikalną szansą bycia liderami zmian, nie tylko proaktywnie wdrażającymi Dyrektywę UE, ale też dostarczającymi przykładów dobrych praktyk dla innych organizacji w Polsce.

 

Zapraszamy do udziału w badaniu syndykatowym „#Dyrektywa2020 – WSPARCIE RÓWNOŚCI RODZICIELSKIEJ PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE DYREKTYWY UE WORK-LIFE-BALANCE”

Badanie Fundacji SHARE THE CARE pod patronatem „Personelu i Zarządzania”, Uniwersytetu SWPS oraz SWPS Innowacje to wspólna próba wypracowania standardów dla Pracodawców, które z powodzeniem mogą być wdrażane przez wszystkie organizacje w kraju.

Udział w badaniu jest szansą dla firm nie tylko na zbadanie swojej organizacji, ale również na wypracowanie najlepszych praktyk i pokazanie ich szerszej opinii publicznej oraz na komunikację wartości równościowych firmy.

Badanie syndykatowe ma 3 główne cele:

  1. sprawdzenie na ile pracodawcy są przyjaźni równości płciowej w opiece rodzicielskiej oraz w jaki sposób wspierają ten trend;
  2. zebranie dobrych praktyk w organizacji budujących równość płciową w opiece rodzicielskiej;
  3. sprawdzenie jak organizacje wypadają w tym kontekście na tle innych.

Badanie ma charakter ilościowy i przeprowadzane jest w formie w pełni anonimowej ankiety online.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i poznania szczegółów projektu.

Kontakt:

Karolina Andrian

Prezeska Fundacji Share the Care

karolina.andrian@sharethecare.pl  / 504 055 161

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin