Projekty

Przewodnik dla pracodawców

„50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem.” to tytuł przewodnika przygotowywanego przez fundację Share The Care skierowanego do przedstawicieli biznesu. Premiera przewodnika zaplanowana jest na 18 maja 2020 roku.

Przewodnik ma podkreślić rolę pracodawcy jako ważnego elementu w procesie edukacji przyszłych rodziców, pokazać dobre praktyki rynkowe i wzmocnić wizerunek jako zaangażowanego pracodawcy. Informacje o prawach przysługujących obojgu rodziców mogą być uwzględniane w strategii HR firmy, a w efekcie wspierać pracowników w pełnym doświadczeniu rodzicielstwa pokazując otwarte i przyjazne miejsce pracy i wpłynąć na zwiększenie liczby mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich.

Dane statystyczne wskazują, że mężczyźni rzadko kiedy decydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego (w 2019 roku na taki krok zdecydowało się tylko 4,2 tys ojców, co stanowi tylko 1%).

Na taki stan rzeczy wpływa kilka ważnych czynników. Jednym z nich jest obiekcja partnerki, która błędnie zakłada, że ten czas jest przydzielony wyłącznie matkom. Innym ważnym aspektem jest reakcja środowiska pracy, które może nie wspierać podjęcia takiej decyzji.

Kolejnym ważnym problemem jest brak wiedzy na temat zasad współdzielenia opieki nad dzieckiem pomiędzy kobietą a mężczyzną. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców. Niewiele osób ma świadomość, że w Polsce pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać matka, a pozostałe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane przez ojca lub podzielone pomiędzy rodziców.

Ważne aby zarówno kobieta jak i mężczyzna wiedzieli jakie przysługują im prawa i mieli możliwość dzielenia się urlopem rodzicielskim. Korzyści płynące z podziału opieki nad dzieckiem są jeszcze niedoceniane, a dotyczą obojga rodziców jak i samego dziecka, które dzięki silnej relacji z ojcem wspiera swój rozwój emocjonalny.

Jednym z efektów aktywizacji mężczyzn w obszarze rodzicielskim jest szybszy powrót kobiet na rynek pracy, wzmocnienie ich pozycji zawodowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym.

strona projektu: kliknij

Partnerzy strategiczni:

 

Partnerzy merytoryczni:

Partnerzy wspierający:

Patroni medialni:

Share (the care)
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin